30.9.09

Reunió de Junta a les 18,00 hores al Viena

Els temes a tractar:

- Pla d'Equipamnets
- Festa de Tardor
- Nou espai Físic de l'Associació
- Recopilació de dades d'administració
- Estat financer
- Assemblea General
- Precs i preguntes

El Secretari