6.12.12

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL CENTRE-ESTACIÓ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS


Dia 20 de desembre a les 20,00 hores a la Casa de Cultura
 

Fa quasi 10 anys que la nostra entitat està treballant per millorar el barri. Des de fa uns mesos estem presents al Consell de barri del Centre-Oest i en el qual hem pogut seguir exposant les nostres inquietuds en temes de mobilitat , seguretat, neteja, etc. Cal dir que també som presents al Consell de Ciutat, el que ha d’esdevenir el màxim òrgan de participació de la ciutat, hi som  en representació del barri i això ens fa sentir una gran responsabilitat.

També formem part a la Taula de treball de les arts escèniques depenent del Consell de Cultura i del Consell dels Serveis Socials, així com del Consell de Mobilitat, tots ells consells de participació ciutadana a la que no renunciem i valorem positivament la seva dinamització.

El treball realitzat, la majoria de vegades des de l’ombra, ha fet que la nostra entitat tingui un reconeixement de treball seriós, i sempre amb la voluntat d’empènyer i dinamitzar el barri. La participació en la festa major n’és un clar exemple.

La nostra entitat amb la voluntat d’adaptar els Estatuts a la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya tal i com ens és d’obligat compliment, la Junta Directiva, i en la voluntat de partícips a tots els associats i associades els convidem a l'esmentada Assemblea General amb caràcter extraordinari.