6.12.12

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL CENTRE-ESTACIÓ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS


Dia 20 de desembre a les 20,00 hores a la Casa de Cultura
 

Fa quasi 10 anys que la nostra entitat està treballant per millorar el barri. Des de fa uns mesos estem presents al Consell de barri del Centre-Oest i en el qual hem pogut seguir exposant les nostres inquietuds en temes de mobilitat , seguretat, neteja, etc. Cal dir que també som presents al Consell de Ciutat, el que ha d’esdevenir el màxim òrgan de participació de la ciutat, hi som  en representació del barri i això ens fa sentir una gran responsabilitat.

També formem part a la Taula de treball de les arts escèniques depenent del Consell de Cultura i del Consell dels Serveis Socials, així com del Consell de Mobilitat, tots ells consells de participació ciutadana a la que no renunciem i valorem positivament la seva dinamització.

El treball realitzat, la majoria de vegades des de l’ombra, ha fet que la nostra entitat tingui un reconeixement de treball seriós, i sempre amb la voluntat d’empènyer i dinamitzar el barri. La participació en la festa major n’és un clar exemple.

La nostra entitat amb la voluntat d’adaptar els Estatuts a la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya tal i com ens és d’obligat compliment, la Junta Directiva, i en la voluntat de partícips a tots els associats i associades els convidem a l'esmentada Assemblea General amb caràcter extraordinari.

10.10.12

L'alcaldessa respon a la demanda de l'entitat sobre el cas "La Bohemia"


L'alcaldessa de Sant Cugat respon al programa Línia Directa de Cugat.cat sobre l'escrit i la demanada de l'Associació Veïnal del Centre-Estació respecte a les molèsties del bar Musical La Bohèmia. En aquest cas durant l'entrevista no va fer referència a l'incompliment constant que l'empresari en fa del decret d'alcaldia que l'obliga a tenir un vigilant a la porta els dijous, divendres, dissabtes i vigiles de festius.També reconeix que el local disposa de tots els permisos i demostra no estar al cas de les denúncies efectuades pels veïns i veïnes del compliment mencionat. Per altra banda ha mostrat la seva predisposició a fer-hi "pressió policial" per tal que minvin les incidències o inclús interrompre la llicència d'activitat si no es solucionen els problemes. L'alcaldessa ha volgut desviar l'atenció posant sobre la taula la difícil convivència entre l'oci i el descans i justifica que els locals han d'estar "ubicats a una altra zona on no molestin", i posa de relleu la contradicció en demanar més oci en una ciutat cada cop més adormida. Des de l'entitat no creiem que una cosa ha d'anar lligada a l'altre, i que la convivència és possible si la gent es comporta, i si veïns i veïnes, restauradors i empresaris de l'oci, respecten i compleixen el PACTE X LA NIT del qual l'entitat està satisfeta al treball realitzat.

Podeu escoltar la resposta al minut 13,50 de l'entrevista:

21.9.12

Demanda per resoldre el conflicte entre veïns i veïnes i el Bar musical “Bohemia”


Des de fa anys els veïns i veïnes de l’entorn del bar musical La Bohèmia ha hagut de suportar nombroses situacions d’incivisme i molèsties, la majoria causades pels clients i clientes que abandonen el local o bé que surten a “fumar” i no tenen present que són hores de descans i de silenci.

Sent conscients que no és un problema propi de l’activitat que s’hi genera dins del negoci, però que si és provocada de manera indirecta per aquest i per tan en són responsables, i segons Decret d’Alcaldia vigent, aquests han de procurar un vigilant / porter per tal d’evitar aquestes situacions.

L’Associació Veïnal del Centre-Estació vol mostrar el seu suport a les veïnes i veïns per la manca de resposta de l’ajuntament a les demandes, denúncies i instàncies presentades pel col·lectiu d’afectats  pel bar musical Bohemia.

En aquest sentit posar de relleu que des de fa anys i després de les nombroses signatures recollides, cal una resposta immediata a aquest tipus de malestar i molèsties sobre els veïns i veïnes dels carrers Avinguda Catalunya, de Can Mates i de l’entorn, per això no pot passar més temps.

Exigim a l’equip de govern que aclareixi la regularitat administrativa i històrica del negoci, presentant públicament les llicències, revisions i permisos actualitzats, i requerits per l’òptim funcionament de l’activitat del bar musical “La Bohemia”, d’aquesta manera s’evitaria l’especulació dubtosa de possibles irregularitats.

Demanem es donin respostes a les continuades denuncies realitzades pels veïns i veïnes, i del col·lectiu d’afectats, i no només de paraula sinó amb fets i accions concretes.

Demanem que s'adeqüi la llicència actual de Cafe-concert a una llicència de Bar musical, que és la llicència que es correspon amb la seva veritable activitat. A més de no complir els requisits exigibles per ser un Cafe-concert.

Demanem el canvi del titular de la instrucció de l’expedient per tal de desencallar la situació que al nostre entendre està patint, sumant-hi les múltiples denúncies des de la primera del 2003 a la darrera de maig de 2012.

Donem suport a la mediació del Síndic de Greuges, com delegació autoritzada, i competent per recomanar les oportunes accions a l’ajuntament, Per poder resoldre satisfactòriament -per a totes les parts- el conflicte sorgit, i per tan exigim atendre a les demandes dels veïns i veïnes per tal d’arribar a una solució al problema.

Exigim el compliment dels decrets d’alcaldia nº 730/11 i 1905/11 amb dates del 1/04/11 i 9/09/11 en què obliga al propietari del negoci “La Bohemia” a tenir un porter / vigilant les nits de dijous, divendres, dissabtes i vigílies de festius, per ajudar a “dissuadir” als clients del local a quedar-se per les immediacions del local evitant les conseqüents molèsties a veïns i veïnes.

La nostra entitat manifesta la preocupació per un fet que s’està allargant excessivament en el temps i que no es visualitza una ràpida resposta ni des de la regidoria de medi ambient, ni des de la de Seguretat ciutadana.

Creiem que ara és el moment d’actuar i més quan els responsables del negoci van rebutjat la mediació del Síndic de Greuges i han refusat assistir i participar en l’elaboració del document final del “Pacte per la Nit” i per tant dubtem de la seva voluntat de compliment.

Per tot això volem sol·licitar a l’ajuntament la voluntat necessària i les accions que n’estimi oportunes per a corregir la situació. I demanarem tractar aquest tema en el proper Consell de barri del Centre-Oest, demanant la compareixença de la regidoria de Medi ambient que és qui ha estat liderant l’expedient.

31.5.12

Avançant poc a poc en el Consell de barri del Centre-Oest


En la segona sessió del consell de Barri es van començar a treballar temes més de barri que purament formal. El nostre representant i vicepresident, Marc Villoro, va ser substituït per en Joan Fisas, però això no va evitar que després d’haver presentat candidatura perquè fos elegit vicepresident del consell, es cedís la plaça en favor de Rosa Mª Boldú per tal d’augmentar la representativitat i el nombre de persones del Consell i d’aquesta manera no entrar en conflictivitat amb el president. Finalment Marc Villoro va ser elegit membre del Consell de Ciutat per unanimitat com a representant del Consell de barri del Centre-Oest.
Altres aspectes importants van partir tan sols de la nostra entitat i de l’Associació Altiplà, reivindicacions sol·licitant la contesta de les instàncies presentades, l’arranjament de carrers i la tasca realitzada per la taula de treball de seguretat i mobilitat.
Un dels aspectes importants per a nosaltres és la possibilitat de participació dels grups polítics a les taules de participació, creiem important assolir també el consens en el si d’aquestes taules i no tornar a portar a discussió als plenaris del consell coses ja tractades, simplement per ratificació. Alguns dels propis partits van negar la voluntat de treball i d’assistir-hi mentre que d’altres van portar al debat per tal que s’unifiqui el criteri entre tots els consells.
La darrera qüestió va ser una proposta del PSC sobre la dignificació de la parada de taxi del carrer andana, canvi d’ubicació, arranjament, marquesina, serveis... proposta que fa anys que des de la nostra entitat estem reivindicant dins de la planificació de mobilitat de la plaça Lluís Millet i que ens sembla del tot encertada, adient i oportuna. Fet d’aquest darrer punt que va comportar la creació d’una comissió d’estudi i avaluació en la qual hi participarem activament, nomenat un responsable de la mesa.
La nota negativa ha estat la manca de participació dels veïns i veïnes, des de l'entitat volem donar un cop de mà a l'amplificació de les convocatòries, ajudar i incentiva l'assistència de públic en aquest òrgan democràtic de discussió propera i que ens l'hem de fer nostre (de la ciutadania), per això ens posarem de la mà de l'ajuntament per sol·licitar la creació també d'una comissió que n'avaluï la seva projecció i faci augmentar la participació tan de les entitats com de l'anomenada societat civil.

21.3.12

Nova zona de jocs infantils a la plaça Lluís Millet


L'ajuntament realitza una "vella aspiració veïnal". Sense fer soroll, sense dir res, sense voler fer les coses quan es demanden, han condicionat una part de la plaça per tal de revitalitzar-la i ajudar als comerços de l'entorn. L'associació Veïnal del Centre-Estació, ho havia sol·licitat en diverses ocasions, sense rebren cap resposta, ni positiva ni negativa, finalment sense donar-se'n per vençuts, s'han trobat feta el lloc d'esbarjo pels infants. Ho celebrem.

8.2.12

Els veïns i veïnes volem que un carrer de la ciutat porti el nom de Grau-Garriga

L
'associació Veïnal del Centre-Estació ha presentat dues propostes a l'Ajuntament per demanar, d'una banda, que s'atorgui a un carrer o plaça del barri el nom de l'artista Josep Grau-Garriga i, de l'altra, canviar el nom de la plaça de Sant Antoni per plaça dels Pous. Els veïnat d'aquest indret de la ciutat ha presentat aquestes propostes tant a l'equip de govern com a la resta de partits polítics amb representació al consistori.

Els veïns del Centre-Estació han demanat que un dels carrers, preferiblement del barri, porti el nom del recentment desaparegut Josep Grau-Garriga, santcugatenc de naixement, artista i director de l'Escola Catalana del Tapís. Aquest nomenament seria un homenatge que se sumaria a l'entrega de la medalla d'or de la ciutat a títol pòstum.

Malgrat que per donar el nom d'un personatge a un carrer han d'haver passat més de cinc anys des de la data de defunció, els veïns han posat en manifest que el que es pretén és posar aquest nom a la llista o començar a pensar-hi per quan sigui el moment.

D'altra banda, proposen el canvi de nom de la plaça de Sant Antoni pel de plaça dels Pous o plaça dels Tres Pous, ja que s'identifica molt més, asseguren, amb la història d'aquest emplaçament.

7.2.12

Es constitueix el consell del barri Oest


Marc Villoro el sotspresident de la nostra entitat és l'únic representant veïnal del consell.
L'associació veïnal del Centre-Estació ha participat en la constitució del primer consell de barri del centre oest de Sant Cugat. Aquesta nova experiència ha revifat les expectatives de l'entitat a tenir altres modes d'interlocució amb l'ajuntament.
D'altra banda des del consell també s'ha reclamat que les sessions plenàries es poguessin desenvolupar en la sala de plens de l'antic ajuntament de Sant Cugat a la Plaça Barcelona, equipament que actualment està en desús. El president del Consell i tinent d'alcalde, Jordi Puigneró han rebutjat la proposta per temes d'austeritat. L'alcaldessa Conesa ha remarcat que els equipaments no es tenen perquè distribuir territorialment de la mateixa manera que els plans de participació, i que no està d'acord que en el centre no hi hagi equipaments.
Marc Villoro va demanar, després de dir que l'entitat "partia de zero" amb les seves relacions, que l'ajuntament contestés a les demandes que se li formulaven, tan en positiu com en negatiu, "més del 90% de les demandes que hem realitzat a l'ajuntament no se'ns ha contestat", Puigneró va remarcar que això no podia ser, i Mercè Conesa que no li constava que hagués estat així.

Per més informació:

11.1.12

El carrer Sant Antoni quedarà tallat al trànsit durant 5 setmanes a causa de les obres de la plaça Barcelona


El tall de trànsit serà efectiu a partir de dilluns vinent i afectarà el tram situat entre els carrers Xerric i Francesc Moragas

L’accés amb vehicle a la plaça Barcelona (únicament per a veïns i per a càrrega i descàrrega) s’haurà de fer a través del carrer Sant Bonaventura

Amb l’objectiu de facilitar les tasques de subministrament als comerços de la zona, l’Ajuntament ampliarà per la tarda l’horari d’aparcament de la zona de càrrega i descàrrega del carrer Francesc Moragas

Les obres per integrar la plaça Barcelona i el seu entorn a l’eix de vianants avancen. En el marc d’aquesta actuació, el proper dilluns 16 de gener començaran els treballs de remodelació del carrer Sant Antoni (tram situat entre els carrers Francesc Moragas i Xerric). Aquestes obres tenen una durada prevista de 5 setmanes i serviran per renovar el clavegueram i els serveis de les companyies de subministraments (aigua, llum i gas).

Mentre durin aquests treballs es tallarà el trànsit al carrer Sant Antoni. L’accés amb vehicle a la plaça Barcelona només es mantindrà per als veïns i s’haurà de fer a través dels carrers Sant Bonaventura i Xerric (cal disposar de targeta d’activació de les pilones mòbils). Els vehicles de càrrega i descàrrega també podran accedir-hi en els següents horaris: de 8 a 10:30 hores; de 14 a 16:30 hores; i de 20:30 a 22 hores.

D’altra banda, coincidint amb aquestes obres l’Ajuntament ampliarà per la tarda l’horari d’aparcament de la zona de càrrega i descàrrega del carrer Francesc Moragas. A partir de dilluns l’horari serà de 9:30 a 16 hores i de 18 a 21 hores. A més a més, provisionalment en aquesta zona també hi podran aparcar vehicles privats amb un temps màxim de 30 minuts. Aquesta mesura s’implantarà amb l’objectiu de facilitar les tasques de subministrament als comerços de la zona així com l’accés dels ciutadans a la plaça.

Més informació a http://premsa.santcugat.cat/?p=4131