15.11.06

CAN QUITÈRIA PEL BARRI !!!!!


Ja s’ha inaugurat la plaça de Can Quitèria !! Les obres d’arranjament ja estan enllestides, l’edifici de pisos i l’aparcament també estan llestos, les connexions amb el carrer del Sol i Girona també, la rambla de Can mora canviarà d’aspecte, està tot llest,... tot? No! Manca el més important per la integració d’aquest espai al barri: la restauració i adequació de la Masia de Can Quitèria. Justament allò que li dona nom a tot aquest espai.
Fa anys que des de l’Associació Veïnal del Centre-Estació estem reivindicant aquest espai per a ús del barri, per a ús social i d’entitats, només d’aquesta manera aquest equipament tindrà una integració plena en el barri. Es tracta de compatibilitzar aquest espai per a fer-hi qualsevol tipus d’activitat, amb sales polivalents, d’exposicions, amb espai per a les entitats del barri, ha de ser un espai no monotemàtic, ha de ser un espai perquè la nostra gent gran i pugui anar a fer tot allò que es fa, perquè la gent Jove hi tingui també el seu punt de trobada, la formació i entreteniment més enllà de l’acadèmica, un espai també per estudi (aula d’estudi en època d’exàmens), un espai cultural per a fer-hi exposicions o trobades de caràcter artístic, un espai de reunions per a les entitats, on poder cel.lebrar reunions i xerrades...i perquè no alguna audició. En definitiva un punt de referència pel barri. No ens atrau la idea de desplaçar serveis de l’ajuntament que s’estan donant en un altre punt, ni tampoc que sigui un espai sectorialitzat, la multicultuarlitat, la pluralitat de necessitats del barri, ens fa demanar de nou un replantejament a l’equip de govern. El centre ens pot quedar molt bonic físicament, però buit cultural i socialment i aquesta és la base per a la integració de l’espai amb l’home, amb els veïns i veïnes. La Comissió de Societat i Cultura està treballant en la presentació d’un escrit, amb propostes concretes per a la Masia en aquest sentit i si convé participar-hi en la seva gestió.

8.11.06

L'ASSOCIACIÓ ACONSEGUEIX QUE ES "DIGNIFIQUI" EL TANCAMENT DELS BAIXOS DEL CARRER VALLDOREIX ON S'HI HA D'UBICAR EL MERCADONA

Les teles malmeses i pudrides que cobrien el baixos de la finca per impedir el pas, han estat retirades i substituides per una tanca metàl.lica. L'empresa que gestionava l'arranjament del local, va ser sancionada per part de l'ajuntament, com a resposta als escrits i denúncies realitzades per l'Associació Veïnal del Centre-Estació.

El passat mes de juny l'Assoaciació Veïnal del Centre-Estació va fer una denúncia, a petició dels veïns i veïnes i comerços, a l’ajuntament de l’estat lamentable en que es trobava la cobertura de la façana dels baixos del nº 44 del carrer Valldoreix propietats de la firma FISAC 2005, SL i RAMIR SET, SL. Aquest va requerir per via administrativa l’acompliment d’una resolució, com ara l’el.laboració del projecte i l’arranjament provisional en el termini de deu dies. Transcorregut un temps prudencial -després de l’estiu- aquesta Associació va insistir en la denuncia a través del registre general i l’ajuntament va procedir a la sanció administrativa (750 euros) per incompliment de la resolució dictada anteriorment i en el supòsit de seguir incomplint en el termini establert la imposició de noves sancions. Per tant cal dir que l’actuació de l’Associació en aquest sentit ha aconseguit arranjar un problema que havia estat insostenible en el carrer Valldoreix. Ens podem felicitar.