26.2.13

Valoració inicial del Pla de Mobilitat

Comunicat adreçat a la premsa:

Després d’haver pogut tenir accés a la proposta del Pla de Mobilitat presentat en les jornades de treball i participació realitzades des de fa anys per l’àrea de mobilitat.
Després que la nostra entitat ha participat activament en tot el procés de vianantització del centre de la ciutat, presentant propostes i al•legacions en tots els projectes i amb respostes diferenciades en funció dels carrers.
Després d’haver presentat propostes de pacificació del trànsit en l’àmbit del nostre barri, i millores en les vies urbanes per ajudar a una millor convivència pel barri.
Després d’haver presentat altres propostes de vianantització de carrers que avui dia encara no ho estan però que entrarien en el marc d’aquesta vianantització globalitzada del centre.
Després d’estar 10 anys presentant diverses propostes perquè la plaça Lluís Millet quedés alliberada del pas dels autobusos per la seva superfície, i després de presentar un projecte racional dignificant la parada de taxis de l’estació (ubicada actualment al carrer andana).
Després de veure l’acord marc entre els grups polítics de CiU, PSC, ICV i la CUP, l’Associació Veïnal del Centre-Estació de Sant Cugat del Vallès només pot congratular-se i seguir treballant per la millora del barri.
Per tot això, la nostra entitat fa una valoració molt positiva del seu contingut especialment a aquells aspectes que fan referència en l’àmbit del nostre barri, entenent com un dels principis bàsics la racionalització, pacificació del trànsit, prioritats invertides i vianantització, i tenint present que després d’anys d’experiència d’aquesta manera de conviure la ciutat ha estat positiu pel veïnatge i pels comerços que hi ha. Només cal veure les zones de Santiago Rossinyol, carrer Valldoreix, Doctor Murillo o plaça Barcelona.

Els punts que voldríem destacar per sobre dels altres són:

- La semi vianantització de la plaça dels 4 Cantons, afavorint el contacte i les relacions humanes, així com un nou gran espai lliure i de gaudi ciutadà i l’activació d’un nou eix comercial.
- El compromís de la futura eliminació del pas dels autobusos per sobre la plaça de Lluís Millet.
- Millora de la cruïlla Av. Lluís Companys, Av. Rius i Taulet i Av. Can Magí, així com el carrer Solà com a vertader camí escolar del centre d’accés a l’escola Joan Maragall i Angeleta Ferrer i Sensat, que són els dos centres de referència del barri.
- L’aposta decidida per un canvi de prioritats en els desplaçaments afavorint als vianants en detriment dels vehicles privats.
- Un ampli suport polític a velles reivindicacions del barri.

Com a punts negatius i que esperem poder-hi dir la nostra en el moment de l’exposició pública són:
- Garantir l’accés als veïns i veïnes al seus domicilis i poder facilitar aparcament en cas que no en disposin.
- No veure’s plasmat un projecte de millora de l’entorn de l’escola Joan Maragall.
- Haver d’esperar a la fase 2 que els autobusos deixin de passar per la plaça Lluís Millet, el que ens emplaça en un escenari d’un mínim de 6 anys a un màxim de 12.
- No haver-se reconegut en la fase inicial el canvi d’ubicació o l’estudi d’un nou emplaçament de la parada de taxis.
- Hi ha poca concreció pel que respecta als carrils bicis i la seva racionalitat amb la convivència en zones de vianants.
- Lamentar que no hagi estat un acord polític unànime i seguirem demanant que així pugui ser en un futur.

La nostra entitat estarà emetent en tot el procés d'exposició pública i valorarà la presentació d'al·legacions si es considera oportú.