19.3.10

PROPOSTA DE MILLORA DEL CARRER SOLÀ

ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL CENTRE - ESTACIO DE SANT CUGAT VALLÈS HA TRAMÈS UN COMUNICAT A LA PREMSA SOBRE LA PROPOSTA QUE HAN FET DE MILLORA DEL CARRER SOLÀLa nostra entintat ha mantingut, al llarg de les darreres setmanes, converses amb veïns i veïnes del carrer Solà, del carrer Mercè Rodoreda, del carrer Lluís Companys i de la Plaça Lluís Puig i Tuneu i ens han denunciat les deficiències que pateixen i que es veuen només passejant-hi.

"El carrer Solà passa desapercebut i es mereix que li netegin la cara"

Per això creiem que aquestes propostes ajudarien a millorar l’ordre i la seguretat d’aquesta via del barri i de la nostra ciutat. Sent conscients que vam perdre l’oportunitat amb el FEIL 2009 pel seu arranjament, però hem demanem un esforç a l’ajuntament per un carrer que no arriba als cinquanta metres. La millora i la urbanització adequada amb l’entorn, ajudaria a integrar aquest carrer “marginal” amb la resta del barri, convertint-lo en una via de passeig agradable i connectant el barri del centre amb el Parc central. Camí que ja estan utilitzant habitualment un nombre elevat de persones per anar al Parc Central, a la piscina, a l’escola Joan Maragall, etc.

Per això hem sol·licitat a l’Ajuntament a través d’una instància a les àrees d’urbanisme i mobilitat:

1er.- L’estudi de la millora de la calçada i serveis (si s’escau) a fi i efecte d’integrar-ho amb el seu entorn, revaloritzant socialment el carrer i el barri.

2on.- Que es redueixi el trànsit de vehicles, o de ús exclusiu per entrada al negoci existent (garatge), mitjançant una pilona manual.

3er.- Que s’il·lumini i senyalitzi verticalment el carrer.

4art.- Que es dissenyi i la posterior ubicació d’un nou carril bici, fent possible la connectivitat entre el carril existent de Lluís Companys, fent-lo passar pel carrer Solà, Plaça Lluís Puig i Tuneu, a continuació amb el carrer Mercè Rodoreda, per acabar enllaçant amb l’existent del Parc Central.

5è.- Que s’augmenti i es potenciï la vigilància policial del carrer, així com l’estacionament dels vehicles del negoci a la calçada, per evitar el deteriorament i brutícia del carrer degut als carburants i olis.

Com sempre aquesta associació s’ha posat a per a col·laborar en el seu arranjament definitiu.

3.3.10

L’ASSOCIACIÓ PROPOSA MILLORES PER A LA COLÒNIA DE GATS EXISTENT A LA PLAÇA DELS POUS

Aquesta associació ha rebut i fa seva, la demanda dels veïns que es cuiden de mantenir i alimentar la colònia de gats que hi ha a la plaça dels Pous del nostre barri. Volem transmetre, d’entrada, l’agraïment per part d’aquest veïns, i del reconeixement per part de l’ajuntament de l’existència d’aquesta colònia de gats. Que finalment s’hagi reconegut també l’espai per a posar-hi unes menjadores. Tot i que els veïns ja assumeixen la responsabilitat del menjar i mantenir el més net possible l’espai de la menjadora.

Per això hem sol·licitat a l’Àrea de Medi ambient de l’ajuntament de Sant Cugat que:

1er.- Arrangi la menjadora, que estan en un estat lamentable després de tres anys de la seva col·locació. De tal manera que el pas del temps i la pluja l’ha malmeti el menys possible. Que es busqui en tot cas quina seria l’opció més viable, sabent-ne que n’hi ha unes de més pràctiques que d’altres, en tot cas amb la connivència dels mateixos veïns.

2on.- Al voltant de la menjadora el servei de parcs i jardins hi planti uns arbustos o matolls més frondosos, per evitar l’atac dels gossos, de les persones, i que servís d’aixopluc, a fi i efecte per donar un cert perímetre de protecció. Amb la plantació d’aquesta vegetació també s’amortitzaria el soroll, millorant la qualitat de vida dels gats.

3er.- Es dissenyi una campanya i s’editin uns fulletons explicatius per a conscienciar als veïns de l’entorn de la colònia de gats per ajudar a augmentar el respecte a l’entorn i als animals que conviuen en ell. En ell s’hi pot explicar en què consisteixen les colònies de gats, els seu beneficis per a la comunitat i preservació de les espècies que sempre han acompanyat a les persones.

A través del respecte del animals ajudarem a respectar l’entorn i millorarem la convivència.

De moment aquesta entitat resta a l’espera de rebre notícies de l’ajuntament tot i que va entregar la instància entrada pel Registre General.