9.5.13

Assemblea Ordinària 2013


Benvolgut/da associat/da

Tal i com preveu l’article 12.2. dels nostres estatuts: “L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic”.

Per donar compliment a aquest fet us volem convocar a la propera 

Assemblea Ordinària 
23 de maig a les 20,00 hores

a la seu social de l’entitat, Casa de Cultura (carrer Castellví 17).

La proposta de l’ordre del dia és la següent:

1. Aprovació acta extraordinària de desembre de 2012

2. Presentació i aprovació de l’Informe de Gestió mandats 2008-2012

3. Aprovació liquidació pressupost 2012

4. Renovació de càrrecs de la Junta directiva de l’AVCE

5. Aprovació pressupost 2013

6. Informacions vàries

7. Precs i preguntes