11.8.11

Tinguem cura a l'estiu, augmentem les mesures d'autoprotecció.

Els Mossos d'Esquadra ens envien aquestes mesures com a precaució davant de l'etapa estiuenca:

La Policia de la Generalitat Mossos d’esquadra PGME dintre de les seves funcions de servei a la ciutadania desenvolupa campanyes preventives i informatives especialment dirigides a la prevenció dels delictes.

Les víctimes majoritàries d’aquests tipus de delictes son dones grans ( més de 60 anys), un col·lectiu especialment vulnerable, donat que es habitual que portin joies d’or cadenes, braçalets i anells d’or que durant els mesos d’estiu es fan més visibles per el tipus de roba que s’utilitza, i que a més degut a la poca resistència que poden oferir vers l’autor/rs dels fets esdevenen un objectiu fàcil i idoni per ser víctimes d’aquest tipus delictiu.

Aquest fet lligat amb l’augment del preu de l’or fan que es converteixi en les víctimes idònies per determinat tipus de delicte.

La manera de perpetrar aquest tipus de delictes es apropar-se a la víctima i després d’una breu maniobra de distracció o sense necessitat d’aquesta directament els arrenquen les cadenes que porten penjades al coll i fugen corrents, bicicleta o motocicleta.

A la Regió policial metropolitana Nord, coneixedora d’aquests fets s’ha iniciat un Dispositiu anomenat cadena amb l’objectiu d’evitar i prevenir aquest tipus de delictes.

L’inici en l’aplicació d’aquest dispositiu es el dia 1 d’agost del 2001 i te durada indefinida.

Per poder assolir aquests objectius s’ha previst un seguit d’accions que son:

- Informar a la gent gran dels consells de seguretat que han de seguir per evitar ser víctimes dels delictes als mitjans de comunicació locals de ràdio i premsa escrita .

- Contactar amb els comerciants dedicats a la compravenda d’or per tal d’intensificar la col·laboració amb la policia.

- Planificar serveis de patrullatge uniformat i no uniformat específics per zones concretes i a hores determinades.

Els consells de seguretat per prevenir aquest tipus de delicte són molt senzills d’aplicar i el seu seguiment evitarà un gran nombre de delictes.

  1. Si es porten joies evitar anar sol i durant els desplaçaments ocultar-les amb la roba de manera que no es vegin.
  2. En cas de ser víctima d’un delicte no oferir resistència, el mal produït per les lesions es moltes vegades superior al valor de les joies sostretes.
  3. Informar ràpidament a la PG-ME i/o a la Policia Local dels fets dels quals ha estat víctima per poder donar-li l’atenció immediata, i poder localitzar al presumpte autor/rs.

Fer arribar aquests consells a la gent gran a través dels mitjans de comunicació, el seguiment d’aquestes recomanacions juntament amb l’increment de la presencia policial han de donar com a resultat la disminució d’aquest tipus de delictes.