21.9.12

Demanda per resoldre el conflicte entre veïns i veïnes i el Bar musical “Bohemia”


Des de fa anys els veïns i veïnes de l’entorn del bar musical La Bohèmia ha hagut de suportar nombroses situacions d’incivisme i molèsties, la majoria causades pels clients i clientes que abandonen el local o bé que surten a “fumar” i no tenen present que són hores de descans i de silenci.

Sent conscients que no és un problema propi de l’activitat que s’hi genera dins del negoci, però que si és provocada de manera indirecta per aquest i per tan en són responsables, i segons Decret d’Alcaldia vigent, aquests han de procurar un vigilant / porter per tal d’evitar aquestes situacions.

L’Associació Veïnal del Centre-Estació vol mostrar el seu suport a les veïnes i veïns per la manca de resposta de l’ajuntament a les demandes, denúncies i instàncies presentades pel col·lectiu d’afectats  pel bar musical Bohemia.

En aquest sentit posar de relleu que des de fa anys i després de les nombroses signatures recollides, cal una resposta immediata a aquest tipus de malestar i molèsties sobre els veïns i veïnes dels carrers Avinguda Catalunya, de Can Mates i de l’entorn, per això no pot passar més temps.

Exigim a l’equip de govern que aclareixi la regularitat administrativa i històrica del negoci, presentant públicament les llicències, revisions i permisos actualitzats, i requerits per l’òptim funcionament de l’activitat del bar musical “La Bohemia”, d’aquesta manera s’evitaria l’especulació dubtosa de possibles irregularitats.

Demanem es donin respostes a les continuades denuncies realitzades pels veïns i veïnes, i del col·lectiu d’afectats, i no només de paraula sinó amb fets i accions concretes.

Demanem que s'adeqüi la llicència actual de Cafe-concert a una llicència de Bar musical, que és la llicència que es correspon amb la seva veritable activitat. A més de no complir els requisits exigibles per ser un Cafe-concert.

Demanem el canvi del titular de la instrucció de l’expedient per tal de desencallar la situació que al nostre entendre està patint, sumant-hi les múltiples denúncies des de la primera del 2003 a la darrera de maig de 2012.

Donem suport a la mediació del Síndic de Greuges, com delegació autoritzada, i competent per recomanar les oportunes accions a l’ajuntament, Per poder resoldre satisfactòriament -per a totes les parts- el conflicte sorgit, i per tan exigim atendre a les demandes dels veïns i veïnes per tal d’arribar a una solució al problema.

Exigim el compliment dels decrets d’alcaldia nº 730/11 i 1905/11 amb dates del 1/04/11 i 9/09/11 en què obliga al propietari del negoci “La Bohemia” a tenir un porter / vigilant les nits de dijous, divendres, dissabtes i vigílies de festius, per ajudar a “dissuadir” als clients del local a quedar-se per les immediacions del local evitant les conseqüents molèsties a veïns i veïnes.

La nostra entitat manifesta la preocupació per un fet que s’està allargant excessivament en el temps i que no es visualitza una ràpida resposta ni des de la regidoria de medi ambient, ni des de la de Seguretat ciutadana.

Creiem que ara és el moment d’actuar i més quan els responsables del negoci van rebutjat la mediació del Síndic de Greuges i han refusat assistir i participar en l’elaboració del document final del “Pacte per la Nit” i per tant dubtem de la seva voluntat de compliment.

Per tot això volem sol·licitar a l’ajuntament la voluntat necessària i les accions que n’estimi oportunes per a corregir la situació. I demanarem tractar aquest tema en el proper Consell de barri del Centre-Oest, demanant la compareixença de la regidoria de Medi ambient que és qui ha estat liderant l’expedient.