31.5.12

Avançant poc a poc en el Consell de barri del Centre-Oest


En la segona sessió del consell de Barri es van començar a treballar temes més de barri que purament formal. El nostre representant i vicepresident, Marc Villoro, va ser substituït per en Joan Fisas, però això no va evitar que després d’haver presentat candidatura perquè fos elegit vicepresident del consell, es cedís la plaça en favor de Rosa Mª Boldú per tal d’augmentar la representativitat i el nombre de persones del Consell i d’aquesta manera no entrar en conflictivitat amb el president. Finalment Marc Villoro va ser elegit membre del Consell de Ciutat per unanimitat com a representant del Consell de barri del Centre-Oest.
Altres aspectes importants van partir tan sols de la nostra entitat i de l’Associació Altiplà, reivindicacions sol·licitant la contesta de les instàncies presentades, l’arranjament de carrers i la tasca realitzada per la taula de treball de seguretat i mobilitat.
Un dels aspectes importants per a nosaltres és la possibilitat de participació dels grups polítics a les taules de participació, creiem important assolir també el consens en el si d’aquestes taules i no tornar a portar a discussió als plenaris del consell coses ja tractades, simplement per ratificació. Alguns dels propis partits van negar la voluntat de treball i d’assistir-hi mentre que d’altres van portar al debat per tal que s’unifiqui el criteri entre tots els consells.
La darrera qüestió va ser una proposta del PSC sobre la dignificació de la parada de taxi del carrer andana, canvi d’ubicació, arranjament, marquesina, serveis... proposta que fa anys que des de la nostra entitat estem reivindicant dins de la planificació de mobilitat de la plaça Lluís Millet i que ens sembla del tot encertada, adient i oportuna. Fet d’aquest darrer punt que va comportar la creació d’una comissió d’estudi i avaluació en la qual hi participarem activament, nomenat un responsable de la mesa.
La nota negativa ha estat la manca de participació dels veïns i veïnes, des de l'entitat volem donar un cop de mà a l'amplificació de les convocatòries, ajudar i incentiva l'assistència de públic en aquest òrgan democràtic de discussió propera i que ens l'hem de fer nostre (de la ciutadania), per això ens posarem de la mà de l'ajuntament per sol·licitar la creació també d'una comissió que n'avaluï la seva projecció i faci augmentar la participació tan de les entitats com de l'anomenada societat civil.