22.6.15

UNA NOVA CONQUESTA PER MILLORAR EL BARRI

A partir d’avui dilluns l’empresa el supermercat Mercadona del carrer Valldoreix comença la seva descarregada de mercaderia amb uns camions específics i de format reduït, o aquesta és la previsió.

Cal dir que aquesta va ser un dels condicionants per atorgar la llicència d’obertura al centre, juntament amb la impossibilitat de disposar d’un aparcament de rotació per entrada de vehicles al pàrquing col·locat en la planta inferior de la finca.

En aquest cas, el carrer afectat principalment és l’entrada posterior i de magatzem pel carrer St. Antoni. Els vehicles de llargada “estàndar”, provocaven excessives maniobres, col·lapses, les cantonades malmeses, perill de transitar a peu durant les maniobres, sorolls, acumulació…
Aquesta modificació en la logística de la descàrrega hi ha tingut molt a veure diferents factors que creiem que s’han de ressaltar i de posar en valor.

En primer lloc la constància veïnal en la reivindicació, no només pels veïns i veïnes de les finques “afectades” del carrer Sant Antoni, sinó també com a entitat vàrem recollir el guant i ens vam posar a treballar tots plegats. En segon lloc l’assumpció de responsabilitat per part dels tècnics i direcció de l’ajuntament que ha mediat i que ha exigit el compliment de l’acord amb l’empresa.

I per últim la bona predisposició dels responsables de Mercadona per a fer arribar a bon port aquest acord. També cal agrair als i les treballadores del centre per la seva comprensió amb els veïns i veïnes, i voluntat d’arranjar el problema.

Mesos enrere ja es va aconseguir la modificació de la recollida d’escombraries amb el canvi del camió per evitar els líquids lixiviants que aquest deixava.

Sens dubte ens hem de congratular, d’aquesta col·laboració i que un cop més la pressió veïnal hagi donat els seus fruits, petites modificacions que milloren substancialment la vida del barri.

Junta Veïnal