30.10.07

Sol.licitem una reunió informativa per l'eix de vianants

Donat l’inici de les obres en el carrer i Passatge Rosselló, un cop finalitzades les del carrer Sant Bonaventura, i donat que en principi aquest tram d’obres s’havia de realitzar en dues fases.

Hem sol.licitat a l'ajuntament de Sant Cugat una sessió informativa pública pels veïns i veïnes i comerciants.

Ja que entenem el problema logístic i la dificultat que tots els establiments comercials han de tenir a l’hora de la càrrega i descàrrega en unes vies vianantitzades, i que en un futur estaran regulades per un sistema de pilones amb una dificultat d’accessibilitat augmentada.

Comprenem les possibles circumstàncies que en les properes setmanes i mesos patiran tots els comerços de la zona amb l’arranjament del carrer i passatge Rosselló, creant un excés de circulació pel carrer Valldoreix, per això volem destacar la nostra preocupació per aquesta coordinació, per aquesta minva de seguretat per part de veïns, veïnes i vianants, per això és necessari la col·laboració de tots els sectors implicats.

Per això creiem necessària una reunió pública informativa en que hi hagi els representants veïnals, els comercials, i l’ajuntament (àrees afectades) per veure quina planificació i quina serà la coordinació en el proper període, fins que finalitzin les esmentades obres.

Aquest escrit for adreçat al Sr. Jordi Joly Tinència d’Alcaldia d’Economia i Organització
A l’atenció del Sr. Josep Romero Regidor de Comerç, Indústria i Serveis, i Mobilitat (aleshores encara exercia el càrrec) i en varem fer arribar una còpia a la Sra. Dolors Presidenta de l’Associació de Comerciants del Centre-Estació.

28.10.07

TORNEM A RECLAMAR LES PANTALLES ACÚSTIQUES PELS FGC


Donat que l’horitzó per aquest soterrament hauria d’estar llest o previst per l’any 2015, segons petició de l’alcalde, l’Associació Veïnal del Centre-Estació varem sol·licitar en el seu moment i que tornem a fer-ho, donada la manca de resposta per part del Departament d’Obres Públiques i Politiques Territorials i dels propis Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que:
1er. Donat que és una competència de la Generalitat de Catalunya, que s’adeqüi l’instal.lació de pantalles acústiques d’ambdós costats de la vies del FGC des de la Estació de Sant Cugat fins a l’alçada del carrer Rius i Taulet. D’aquesta manera es milloraria la qualitat de vida del recorregut del tren al seu pas pel nucli urbà, i d’aquesta manera es disminuirà la contaminació acústica fins al soterrament definitiu de les vies. 2on. Que el projecte es faci en un termini curt donada la gran quantitat de trens que hi circulen (metro del Vallès), i el gran soroll que provoquen, quedant augmentat la quantitat de sorolls de les zones afectades pel pas continu de vehicles privats, autobusos, camions i motocicletes. Creiem que el nostre poble no es pot permetre el luxe d’esperar 10-20 anys més a minvar la contaminació acústica de la zona. 3er. Que s’informi a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a les demés forces polítiques del consistori, i a la pròpia Associació Veïnal del Centre-Estació de la intencionalitat de les obres, dels estudis i els terminis d’execució per tirar endavant aquest projecte donada la importància i rellevància per a la ciutat.

També demanem els suport de l'ajuntament i que insti a la Generalitat a elaborar un estudi per a la viabilitat de la instal·lació de pantalles acústiques transparents ambdós costats de la vies del FGC des de la Estació de Sant Cugat fins a l’alçada del carrer Rius i Taulet. D’aquesta manera es milloraria inicialment, abans del soterrament, la condició de vida ambdós costats de la via del tren, i es disminuiria la contaminació acústica fins al soterrament definitiu de les vies.