27.9.10

Benvolguts VEÏNS i VEÏNES DEL CARRER VILLA entre Dr. Murillo i Àngel Guimerà:

Us volem explicar de primera mà com han anat les coses respecte a la urbanització del vostre carrer Villà i la tala dels arbres, ara que ja s’ha arribat a un punt sense retorn.

Quan varen començar a talar els arbres, alguns veïns i veïnes van sortir escandalitzats, actuant coherentment i en defensa dels arbres. Parlaren amb l’Ajuntament, quedant-se davant dels arbres, fins que van aparèixer els responsables de les obres, i tot seguit lograren que s’aturés la talada d’arbres fins tenir una reunió amb l’Ajuntament, celebrada 15 dies després. L’Associació Veïnal del Centre-Estació en tot moment va donar ple suport i es va involucrar per tal de preservar l’arbrat existent. El dia 1 de Juliol es va fer l’esmentada reunió amb l’Ajuntament, on hi eren presents la tinença d’alcaldia de Medi Ambient els responsables d’obres, l’arquitecte, el responsable de parcs i jardins de l’Ajuntament, representants de l’Associació de comerciants, Veïnes i veïns del carrer Villà i de la nostra entitat, l’Associació Veïnal Centre Estació. L’Ajuntament i l’Associació de comerciants van al·legar problemes tècnics per preservar l’arbrat existent i de punts foscos que calia un nou enllumenat, pels quals era recomanable talar els arbres. I l’Associació Veïnal i els veïns i veïnes optàvem pel manteniment dels arbres.

Antecedents del projecte:

Hi ha dos projectes aprovats i definitius un del 2007 i l’altre del 2008.

Cal explicar que aquest segon projecte fou redactat i aprovat definitivament un any després d’haver-se aprovat definitivament un primer projecte. Sense haver desenvolupat el primer per problemes econòmics, ni havent-lo modificat, ni anul·lat (estem indagant si ha estat una irregularitat urbanística). Per tan el projecte final del 2007 de les obres de remodelació del carrer Villà, no preveien l’eliminació i substitució total de l’arbrat, la qual cosa tampoc es preveia en el projecte definitiu aprovat inicialment el 27/10/2008. Cal dir que en el projecte inicial la nostra entitat va presentar un total de 15 al·legacions i que cap va ser admesa. I que la desaparició i substitució de l’arbrat fou conseqüència d’una al·legació presentada per una persona en nom de l’Associació de comerciants (en el segon projecte), i amb l’aprovació i connivència final de l’ajuntament.

Donat el posicionament de l’Associació Veïnal i els veïns i veïnes, es va poder arribar a una solució amb l’ajuntament dels següents acords:

· La tala dels arbres que estan malalts i la resta es mantindrien.

· El trasplantament d’un arbre (morera jove) de la part numèrica parells.

· El manteniment de cinc arbres de la vorera numèrica imparells.

· La restitució dels arbres tallats, per altres de nous que fessin ombra i mantinguessin la concordança amb els existents del carrer Villà.

· I l’intent de salvar un altre arbre en la mateixa vorera imparell, molt volgut pels veïns i veïnes i que finalment no ha estat possible, segons criteris urbanístics no medi ambientals.

Amb la voluntat de l’Associació Veïnal i els veïns i veïnes, s’ha pogut arribar a protegir sis arbres sans, volíem preservar tot l’arbrat, però la malaltia que s’al·lega des de l’Ajuntament, no ho ha fet possible, cal recordar que tan comerciants com ajuntament eren partidaris de l’eliminació total de l’arbrat existent.

Creiem que aquesta solució intermèdia és per una banda realista, i per una altra ens ajudarà a mantenir un cert caliu del carrer Villà en aquest tram. Amb el nou projecte es preveu un anivellament del paviment, per tant quedaran eliminades les voreres i per tant s’elimina també la dificultat de trànsit per elles. A la vegada no retrassa el temps d’execució i tampoc varia a nivell pressupostari.

Conclusions:

Tanmateix creiem necessari i de compromís obligat informar amb el més precís detall de com han anat les coses, del què s’ha fet i de les intencions de totes les parts implicades.

Per altra banda hem deixat constància de la mala gestió en la convocatòria de les reunions respecte a l’explicació del segon projecte i per tant la impossibilitat d’una participació activa d’un major nombre de veïns i veïnes i de la nostra entitat. I la possibilitat de no poder-hi presentar al·legacions.

A hores d’ara, i després de 7 anys d’existència l’ajuntament segueix menystenint el paper de la nostra entitat, menysprea la voluntat de servei i la recerca de la millora de la qualitat de vida del barri, així ho demostren les declaracions constants de l’equip de govern i la negativa de no deixar participar (creiem que voluntàriament) a la nostra associació en coses que ens afecten diàriament.

Cal dir que la nostra entitat ha tingut una implicació constant en el procés de vianantitatzació del barri, a través de les propostes i al·legacions de millora als carrers Rosselló, Sant Bonaventura, Lluna, Sant Jordi, Lluís Companys, St. Antoni, Pous, Martorell Plaça dels Pous, Lluís Millet, Passatge Rosselló i St. Antoni... I en tot l’afer de les pilones, el tram carril bici de Can Quitèria. Així com d’altres que estan pendents Lluís Companys, Solà, Mercè Rodoreda, entorn Joan Maragall... que han estat presentades i que no hem rebut cap tipus de resposta.

També hem contribuït al barri en la Festa Major des de fa anys amb diversos actes, les calçotades, festa de tardor... Participem al Consell de mobilitat, a la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), al pla d’equipaments, al pla de mobilitat... i tot per millorar la dinàmica social del barri i la nostra qualitat de vida. Mentre hi hagi barri hi haurà associació que el pugui defensar i apostar per la seva millora.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre aquest assumpte o d’altres que ens puguin afectar.

Junta de l’Associació Veïnal del Centre- Estació.

Sant Cugat del Vallès juliol 2010

22.7.10

CARTA OBERTA ALS VEÏNS I VEÏNES, I COMERÇOS DEL CARRER VILLAS

El projecte final de les obres de remodelació del carrer, preveien l’eliminació i substitució total de l’arbrat, la qual cosa no figuraven en el projecte inicial.

Alguns veïns van sortir escandalitzats, actuant coherentment de la següent manera:

Van telefonar l’Ajuntament, quedant-se davant dels arbres, fins que van aparèixer els responsables de les obres, varen dialogar i tot seguit lograren que s’aturés la tallada d’arbres fins tenir una reunió amb l’Ajuntament, citats 15 dies després.

Es van posar en contacte amb l’Associació Veïnal del Centre-Estació, que en tot moment ha donat ple suport per tal de preservar l’arbrat existent.

Cal recordar que en el projecte inicial l’entitat va presentar un total de 15 al·legacions i que cap va ser admesa. I que la desaparició i substitució de l’arbrat fou conseqüència d’una al·legació presentada per l’Associació de comerciants i amb l’aprovació de l’ajuntament en el segon projecte (del que no en teníem constància).

El dia 1 de Juliol d'enguany es va fer l’esmentada reunió amb l’Ajuntament, on hi eren presents la tinenta d’alcalde de Medi Ambient els responsables d’obres, l’arquitecte, el responsable de parcs i jardins de l’Ajuntament, representants de l’Associació de comerciants, Veïns del carrer Villà i de la nostra entitat l’Associació Veïnal Centre Estació.

L’Ajuntament i l’Associació de comerciants van al·legar problemes tècnics de preservació i de punts foscos... pels que era recomanable tallar els arbres. Entrant en diàleg a posteriori amb l’Associació Veïnal i els veïns, es va poder arribar als següents acords:

- La tala dels arbres que estan malalts i la resta es mantindran.

- El trasplantament d’un arbre de la part numèrica parells.

- El manteniment de cinc arbres de la vorera numèrica imparells.

- I la restitució dels arbres tallats, per altres de nous que facin ombra i

mantinguin la concordança amb els existents del carrer Valldoreix i l’eix de vianants.

Amb la voluntat de l’Associació Veïnal i els veïns, s’ha pogut arribar a protegir sis arbres sans, volíem preservar tot l’arbrat, però la malaltia dels arbres que s’al·lega tècnicament des de l’Ajuntament, no ha fet possible.

Creiem que aquesta solució intermèdia és per una banda realista, i per una altra ens ajudarà a mantenir un cert caliu del carrer Villà en aquest tram. Amb el nou projecte es preveu un anivellament del paviment, per tant quedaran eliminades les voreres i per tant la dificultat de trànsit per elles. A la vegada no retrassa el temps d’execució i tampoc varia a nivell pressupostari.

Per altra banda hem deixat constància de la mala gestió de la convocatòria de les reunions respecte a l’explicació del projecte i per tant la impossibilitat d’una participació activa d’un major nombre de veïns i veïnes i de la nostra entitat.

Tanmateix creiem necessari i de compromís obligat informar amb el més precís detall de com han anat les coses, del què s’ha fet i de les intencions de totes les parts implicades.

Junta de l’Associació Veïnal del Centre- Estació.

Sant Cugat del Vallès juliol 2010

1.7.10

FESTA MAJOR

Èxit de participació en els actes de la Festa Major 2010. Més de cent persones asistiren al sopar de la plaça dels`Pous organitzat per l'entitat i posterior ball amb els Vinylics. El sopar va comptar amb una quarantena de plats cuinats, de la variada gastronomia del barri. Estofats, carn, ous, amanides, truites, pastisos, arrossos, pasta, peus de porc... la gent va poder gaudir de valent. Dissabte a la plaça Lluís Millet, centenars d'infants van`poder disfrutar d'una tarda d'inflables amb dos castells "gegants" i sortir amb la cara pintada. Creiem que enguany la Festa Major al barri ha estat poc significada i ha de seguir trobant l'encaix adequat.

5.5.10

Mor en Josep Dalet, el nostre tresorer.


Amigues i amics, avui és un dia trist per l'entitat, aquest vespre ens ha deixat el nostre tresorer en Josep Dalet i Badal. Home compromès amb el barri, amb la ciutat i amb el país. Lluitador fins el darrer moment, impulsor i fundador de la nostra associació volem agraïr-li la seva dedicació i la seva tenacitat, la sev...a responsabilitat, solidaritat i per sobre de tot la seva sabiesa i amabilitat. Josep sempre seras part de nosaltres. La ceremònia tindrà lloc al tanatori de la Ronda de Dalt, demà dijous a les 15,00.Mostra'n més...

22.4.10

L'ASSOCIACIÓ PROPOSA DE NOU A LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR EL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA DELS POUS.

Aquesta associació ha mantingut, al llarg dels darrers anys, converses amb veïns i veïnes de la Plaça actualment i segons el nomenclàtor anomenada Plaça Sant Antoni. Tot va començar amb la voluntat de mantenir el Pous de la plaça. Aquests havien quedat amagats en les finques que anteriorment hi havia, però en el moment de la nova edificació i urbanització de la plaça van quedar a la vista. Això va fer mobilitzar a veïns i veïnes per a la seva preservació i introduir-lo dins del patrimoni del nostre barri i de la nostra ciutat.

Cal dir que la reivindicació d’aquest fet va ser el germen de la que és avui dia la nostra entitat, que 8 anys després segueix treballant dia a dia per la millora del barri.

Per tot això volem demanar el canvi de nom de la plaça pel de Plaça dels Pous o Plaça dels Tres Pous. Aquest nomenclàtor correspon i identifica molt més el que havia estat la vida del poble de Sant Cugat i dels seus habitants, pous que serviren per regar els camps temps ençà.

Creiem que no en reconeixement de la nostra associació, sinó pel patrimoni cultural i el fet de tenir a tocar de la plaça dos carrers amb nom molt similar (carrer i passatge Sant Antoni), seria adient la seva substitució. Els mateixos pous han servit a l'associació per a realitzar la seva imatge corporativa i el logo de l'entitat.

La proposta també s'ha adreçat a la resta de Grups Polítics perquè en tinguin constància com a membres de la Comissió.

Esperem alguna resposta en posistiu ja que en els darrers anys no s'ha tingut cap comentari al respecte.

19.3.10

PROPOSTA DE MILLORA DEL CARRER SOLÀ

ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL CENTRE - ESTACIO DE SANT CUGAT VALLÈS HA TRAMÈS UN COMUNICAT A LA PREMSA SOBRE LA PROPOSTA QUE HAN FET DE MILLORA DEL CARRER SOLÀLa nostra entintat ha mantingut, al llarg de les darreres setmanes, converses amb veïns i veïnes del carrer Solà, del carrer Mercè Rodoreda, del carrer Lluís Companys i de la Plaça Lluís Puig i Tuneu i ens han denunciat les deficiències que pateixen i que es veuen només passejant-hi.

"El carrer Solà passa desapercebut i es mereix que li netegin la cara"

Per això creiem que aquestes propostes ajudarien a millorar l’ordre i la seguretat d’aquesta via del barri i de la nostra ciutat. Sent conscients que vam perdre l’oportunitat amb el FEIL 2009 pel seu arranjament, però hem demanem un esforç a l’ajuntament per un carrer que no arriba als cinquanta metres. La millora i la urbanització adequada amb l’entorn, ajudaria a integrar aquest carrer “marginal” amb la resta del barri, convertint-lo en una via de passeig agradable i connectant el barri del centre amb el Parc central. Camí que ja estan utilitzant habitualment un nombre elevat de persones per anar al Parc Central, a la piscina, a l’escola Joan Maragall, etc.

Per això hem sol·licitat a l’Ajuntament a través d’una instància a les àrees d’urbanisme i mobilitat:

1er.- L’estudi de la millora de la calçada i serveis (si s’escau) a fi i efecte d’integrar-ho amb el seu entorn, revaloritzant socialment el carrer i el barri.

2on.- Que es redueixi el trànsit de vehicles, o de ús exclusiu per entrada al negoci existent (garatge), mitjançant una pilona manual.

3er.- Que s’il·lumini i senyalitzi verticalment el carrer.

4art.- Que es dissenyi i la posterior ubicació d’un nou carril bici, fent possible la connectivitat entre el carril existent de Lluís Companys, fent-lo passar pel carrer Solà, Plaça Lluís Puig i Tuneu, a continuació amb el carrer Mercè Rodoreda, per acabar enllaçant amb l’existent del Parc Central.

5è.- Que s’augmenti i es potenciï la vigilància policial del carrer, així com l’estacionament dels vehicles del negoci a la calçada, per evitar el deteriorament i brutícia del carrer degut als carburants i olis.

Com sempre aquesta associació s’ha posat a per a col·laborar en el seu arranjament definitiu.

3.3.10

L’ASSOCIACIÓ PROPOSA MILLORES PER A LA COLÒNIA DE GATS EXISTENT A LA PLAÇA DELS POUS

Aquesta associació ha rebut i fa seva, la demanda dels veïns que es cuiden de mantenir i alimentar la colònia de gats que hi ha a la plaça dels Pous del nostre barri. Volem transmetre, d’entrada, l’agraïment per part d’aquest veïns, i del reconeixement per part de l’ajuntament de l’existència d’aquesta colònia de gats. Que finalment s’hagi reconegut també l’espai per a posar-hi unes menjadores. Tot i que els veïns ja assumeixen la responsabilitat del menjar i mantenir el més net possible l’espai de la menjadora.

Per això hem sol·licitat a l’Àrea de Medi ambient de l’ajuntament de Sant Cugat que:

1er.- Arrangi la menjadora, que estan en un estat lamentable després de tres anys de la seva col·locació. De tal manera que el pas del temps i la pluja l’ha malmeti el menys possible. Que es busqui en tot cas quina seria l’opció més viable, sabent-ne que n’hi ha unes de més pràctiques que d’altres, en tot cas amb la connivència dels mateixos veïns.

2on.- Al voltant de la menjadora el servei de parcs i jardins hi planti uns arbustos o matolls més frondosos, per evitar l’atac dels gossos, de les persones, i que servís d’aixopluc, a fi i efecte per donar un cert perímetre de protecció. Amb la plantació d’aquesta vegetació també s’amortitzaria el soroll, millorant la qualitat de vida dels gats.

3er.- Es dissenyi una campanya i s’editin uns fulletons explicatius per a conscienciar als veïns de l’entorn de la colònia de gats per ajudar a augmentar el respecte a l’entorn i als animals que conviuen en ell. En ell s’hi pot explicar en què consisteixen les colònies de gats, els seu beneficis per a la comunitat i preservació de les espècies que sempre han acompanyat a les persones.

A través del respecte del animals ajudarem a respectar l’entorn i millorarem la convivència.

De moment aquesta entitat resta a l’espera de rebre notícies de l’ajuntament tot i que va entregar la instància entrada pel Registre General.