22.7.10

CARTA OBERTA ALS VEÏNS I VEÏNES, I COMERÇOS DEL CARRER VILLAS

El projecte final de les obres de remodelació del carrer, preveien l’eliminació i substitució total de l’arbrat, la qual cosa no figuraven en el projecte inicial.

Alguns veïns van sortir escandalitzats, actuant coherentment de la següent manera:

Van telefonar l’Ajuntament, quedant-se davant dels arbres, fins que van aparèixer els responsables de les obres, varen dialogar i tot seguit lograren que s’aturés la tallada d’arbres fins tenir una reunió amb l’Ajuntament, citats 15 dies després.

Es van posar en contacte amb l’Associació Veïnal del Centre-Estació, que en tot moment ha donat ple suport per tal de preservar l’arbrat existent.

Cal recordar que en el projecte inicial l’entitat va presentar un total de 15 al·legacions i que cap va ser admesa. I que la desaparició i substitució de l’arbrat fou conseqüència d’una al·legació presentada per l’Associació de comerciants i amb l’aprovació de l’ajuntament en el segon projecte (del que no en teníem constància).

El dia 1 de Juliol d'enguany es va fer l’esmentada reunió amb l’Ajuntament, on hi eren presents la tinenta d’alcalde de Medi Ambient els responsables d’obres, l’arquitecte, el responsable de parcs i jardins de l’Ajuntament, representants de l’Associació de comerciants, Veïns del carrer Villà i de la nostra entitat l’Associació Veïnal Centre Estació.

L’Ajuntament i l’Associació de comerciants van al·legar problemes tècnics de preservació i de punts foscos... pels que era recomanable tallar els arbres. Entrant en diàleg a posteriori amb l’Associació Veïnal i els veïns, es va poder arribar als següents acords:

- La tala dels arbres que estan malalts i la resta es mantindran.

- El trasplantament d’un arbre de la part numèrica parells.

- El manteniment de cinc arbres de la vorera numèrica imparells.

- I la restitució dels arbres tallats, per altres de nous que facin ombra i

mantinguin la concordança amb els existents del carrer Valldoreix i l’eix de vianants.

Amb la voluntat de l’Associació Veïnal i els veïns, s’ha pogut arribar a protegir sis arbres sans, volíem preservar tot l’arbrat, però la malaltia dels arbres que s’al·lega tècnicament des de l’Ajuntament, no ha fet possible.

Creiem que aquesta solució intermèdia és per una banda realista, i per una altra ens ajudarà a mantenir un cert caliu del carrer Villà en aquest tram. Amb el nou projecte es preveu un anivellament del paviment, per tant quedaran eliminades les voreres i per tant la dificultat de trànsit per elles. A la vegada no retrassa el temps d’execució i tampoc varia a nivell pressupostari.

Per altra banda hem deixat constància de la mala gestió de la convocatòria de les reunions respecte a l’explicació del projecte i per tant la impossibilitat d’una participació activa d’un major nombre de veïns i veïnes i de la nostra entitat.

Tanmateix creiem necessari i de compromís obligat informar amb el més precís detall de com han anat les coses, del què s’ha fet i de les intencions de totes les parts implicades.

Junta de l’Associació Veïnal del Centre- Estació.

Sant Cugat del Vallès juliol 2010

1.7.10

FESTA MAJOR

Èxit de participació en els actes de la Festa Major 2010. Més de cent persones asistiren al sopar de la plaça dels`Pous organitzat per l'entitat i posterior ball amb els Vinylics. El sopar va comptar amb una quarantena de plats cuinats, de la variada gastronomia del barri. Estofats, carn, ous, amanides, truites, pastisos, arrossos, pasta, peus de porc... la gent va poder gaudir de valent. Dissabte a la plaça Lluís Millet, centenars d'infants van`poder disfrutar d'una tarda d'inflables amb dos castells "gegants" i sortir amb la cara pintada. Creiem que enguany la Festa Major al barri ha estat poc significada i ha de seguir trobant l'encaix adequat.