3.11.07

Denunciem de nou a l'ajuntament de Sant Cugat per la contaminació acústica i ambiental del darrer tram del carrer Lluís Compnays


CONTINUEN ELS PROBLEMES EN LA FATÍDICA PARADA

Recordem que el passat 4 de maig de 2006, ja varem entrar al registre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, una denúncia.

Que el 26.07.06 la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ens va respondre que s’havia adreçat a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i que demanaven informació a tal efecte i que a hores d'ara encara esperaven resposta.
El mes de març del 2007 ens varem posar en contacte de nou, i aquest cop telefònicament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per veure com anava l’expedient, i encara no en sabien res.
Paral·lelament la nostra Associació va fer gestions amb l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i el 22 de novembre de 2006 l’àmbit de Gestió de Medi Ambient de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens remeteren escrit en el que ens deien que estaven realitzant el mapa de sorolls de la ciutat, i que tant bon punt tinguessin informació ens la rematarien.

Després d’insistir-hi reiterades vegades el 20 de febrer de 2007 se’ns va facilitar una còpia del nivell de medició de la contaminació acústica i també que no s’havia efectuat cap mesurament a nivell ambiental. Que l’única cosa que podia fer l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament era adreçar-ho a l’àrea de mobilitat del mateix ajuntament perquè prengués les mesures necessàries. Lògicament entenem que l’ajuntament no actuarà en contra seva.

Aquesta informació la varem adreçar mitjançant correu electrònic el 17 d’abril de 2007 a la Direcció de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya perquè en pogués fer l’ús que n’estimés oportú i per una resolució final del conflicte.


El motiu d'aquest segon escrit és denunciar de nou l’índex de contaminació acústica i ambiental del carrer citat. I donada la instal·lació en el seu moment d’una parada final i de regulació d’autobusos urbans i interurbans, per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, davant del número 4 del carrer Lluís Companys de Sant Cugat del Vallès.


L'associació Veeïnal del Centre-Estació vol manifestar:


1er. Que aquesta és una zona de vivendes i àrea comercial. La parada de l’autobús i el seu carril específic s’ubica a 1,30 mts. de les façanes de les vivendes i botigues, tot i que s’ha denunciat i s’ha insistit diverses vegades a l’ajuntament, i aquest no ha pres cap tipus mesures, tot incomplint la pròpia ordenança, aprovada el 22 de febrer de 1999 pel Ple Municipal.


2on. Que aquesta parada, al ser de regulació, funciona les 24 hores del dia, s’arriben a acumular 6 vehicles, i que això sotmet als veïns i veïnes sota una pressió constant de contaminació acústica i ambiental (emissió de gasos i sorolls constantment). Aquest fet no els permet gaudir dels balcons, ni ventilar les llars, per les arrancades i parades constants dels vehicles.


3er. Que hem instat reiteradament als conductors a apagar els vehicles mentre fan l’espera de regulació, i aquests ens comenten que no és política d’empresa aturar els motors en ple recorregut.


4art. Que a la vegada es tracta d’una zona de prioritat invertida on el vianant és el protagonista de la zona, i si tenim en compte que és just al costat de la parada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el flux de gent que hi transita és important (segons estimacions de l’ajuntament de 6 milions de persones anualment), a més de crear un greu perill per a la seguretat dels vianants en la via pública (recordem només 1,3 mts de vorera).


5è. Que l’estudi de contaminació acústica, integrat dintre del mapa de sorolls de la ciutat que ha realitzat l’ajuntament obté uns índex de soroll per sobre els permesos per la pròpia ordenança municipal.


6è. Que la presa de dades es va produir de manera incorrecte, mentre els autobusos eren desviats pel túnel impedint que es produís un mesurament correcte, tot i que els índex donaren elevats.


7è. Que l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès després de 18 mesos no ha donat resposta ni a l’escrit presentat per l’Associació Veïnal del Centre-estació ni a l’escrit demandant de la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.


Per tot això els voldríem sol·licitar que es faci un estudi de medició ambiental, control de contaminació acústica, i els controls adequats d’emissió i immissió pertinent dels gasos, independentment del realitzat per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. I que un cop analitzat les dades del problema, es dictaminin quines són les mesures correctores i sancions a aplicar. I que es sol·licitin a l’administració local les responsabilitats que se’n poguessin derivar. També que s’agilitzi la solució del problema el més aviat possible donada la durada ja de la situació, per no allargar més el patiment dels veïns, veïnes i vianants. 4art. I per darrer que s’estableixi un calendari per portar a terme les anomenades mesures correctores.

Creiem que amb els escrits presentats també a l'ajuntament de Sant Cugat, al Síndic de Geuges de Catalunya i al de Sant Cugat, tornem a avivar el tema i que per a l'associació i els veïns i veïnes NO ÉS UN TEMA MORT, tal i com va anunciar el propi alcalde.

CONTINUAREM LLUITANT PELS NOSTRES DRETS!!!

30.10.07

Sol.licitem una reunió informativa per l'eix de vianants

Donat l’inici de les obres en el carrer i Passatge Rosselló, un cop finalitzades les del carrer Sant Bonaventura, i donat que en principi aquest tram d’obres s’havia de realitzar en dues fases.

Hem sol.licitat a l'ajuntament de Sant Cugat una sessió informativa pública pels veïns i veïnes i comerciants.

Ja que entenem el problema logístic i la dificultat que tots els establiments comercials han de tenir a l’hora de la càrrega i descàrrega en unes vies vianantitzades, i que en un futur estaran regulades per un sistema de pilones amb una dificultat d’accessibilitat augmentada.

Comprenem les possibles circumstàncies que en les properes setmanes i mesos patiran tots els comerços de la zona amb l’arranjament del carrer i passatge Rosselló, creant un excés de circulació pel carrer Valldoreix, per això volem destacar la nostra preocupació per aquesta coordinació, per aquesta minva de seguretat per part de veïns, veïnes i vianants, per això és necessari la col·laboració de tots els sectors implicats.

Per això creiem necessària una reunió pública informativa en que hi hagi els representants veïnals, els comercials, i l’ajuntament (àrees afectades) per veure quina planificació i quina serà la coordinació en el proper període, fins que finalitzin les esmentades obres.

Aquest escrit for adreçat al Sr. Jordi Joly Tinència d’Alcaldia d’Economia i Organització
A l’atenció del Sr. Josep Romero Regidor de Comerç, Indústria i Serveis, i Mobilitat (aleshores encara exercia el càrrec) i en varem fer arribar una còpia a la Sra. Dolors Presidenta de l’Associació de Comerciants del Centre-Estació.

28.10.07

TORNEM A RECLAMAR LES PANTALLES ACÚSTIQUES PELS FGC


Donat que l’horitzó per aquest soterrament hauria d’estar llest o previst per l’any 2015, segons petició de l’alcalde, l’Associació Veïnal del Centre-Estació varem sol·licitar en el seu moment i que tornem a fer-ho, donada la manca de resposta per part del Departament d’Obres Públiques i Politiques Territorials i dels propis Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que:
1er. Donat que és una competència de la Generalitat de Catalunya, que s’adeqüi l’instal.lació de pantalles acústiques d’ambdós costats de la vies del FGC des de la Estació de Sant Cugat fins a l’alçada del carrer Rius i Taulet. D’aquesta manera es milloraria la qualitat de vida del recorregut del tren al seu pas pel nucli urbà, i d’aquesta manera es disminuirà la contaminació acústica fins al soterrament definitiu de les vies. 2on. Que el projecte es faci en un termini curt donada la gran quantitat de trens que hi circulen (metro del Vallès), i el gran soroll que provoquen, quedant augmentat la quantitat de sorolls de les zones afectades pel pas continu de vehicles privats, autobusos, camions i motocicletes. Creiem que el nostre poble no es pot permetre el luxe d’esperar 10-20 anys més a minvar la contaminació acústica de la zona. 3er. Que s’informi a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a les demés forces polítiques del consistori, i a la pròpia Associació Veïnal del Centre-Estació de la intencionalitat de les obres, dels estudis i els terminis d’execució per tirar endavant aquest projecte donada la importància i rellevància per a la ciutat.

També demanem els suport de l'ajuntament i que insti a la Generalitat a elaborar un estudi per a la viabilitat de la instal·lació de pantalles acústiques transparents ambdós costats de la vies del FGC des de la Estació de Sant Cugat fins a l’alçada del carrer Rius i Taulet. D’aquesta manera es milloraria inicialment, abans del soterrament, la condició de vida ambdós costats de la via del tren, i es disminuiria la contaminació acústica fins al soterrament definitiu de les vies.

2.8.07

Els Mossos d'Esquadra ens informen sobre les mesures de seguretat per la nostra vivenda


L'Oficina de Relacions al Ciutadà de la comissaria dels Mossos d'esquadra de Sant Cugat, s'ha posat en contacte amb les associacions de veïns per tal de donar les següents informacions i recomanacions durant el període de vacances.


Consells per evitar robatoris de domicilis


Procureu que els accessos a casa vostra reuneixin unes mínimes condicions de seguretat (portes blindades, reixes, sistemes d'alarma,...). Si les finestres donen a patis interiors, tingueu present que poden queden ocultes a la vista dels veïns i, per tant, tenen poc risc per als lladres.
Tanqueu sempre amb clau la porta de casa vostra, encara que en sortiu per poc temps.
Si perdeu les claus, canvieu els panys. També si ocupeu un domicili on anteriorment vivien unes altres persones.
Procureu no deixar-hi objectes de valor ni gaires diners en efectiu. Utilitzeu les caixes de seguretat de les entitats bancàries.
Eviteu difondre que us absenteu de casa vostra durant el cap de setmana o les vacances.
Durant absències llargues, demaneu a algun familiar o amic que reculli periòdicament el correu de la bústia, per evitar que s'hi acumuli. Indiqueu-li la manera de localitzar-vos.
Si teniu contestador automàtic, no deixeu cap missatge en què es pugui deduir que estareu fora durant uns dies.
No tanqueu completament les persianes quan us absenteu de casa de vostra, deixeu algun llum encès o la ràdio, sense que molesti el veïnat, deixeu roba estesa a l'estenedor i si és possible poseu un temporitzador que permeti tancar i encendre llums en determinades hores. Amb aquestes mesures evitareu evidenciar que no hi ha ningú a l'interior.
Facilitareu la vostra identificació com a persones propietàries d'objectes robats i la seva recuperació si:
•Teniu un inventari detallat, amb números de sèrie, marques o models i, fins i tot, fotografies dels vostres objectes valuosos.
•Heu marcat els vostres objectes amb un signe, per exemple el DNI, en un lloc poc visible.

Comunitats de veïns


Procureu no obrir l'entrada principal a persones desconegudes. Si ho feu, poseu en perill la seguretat dels domicilis de tota la comunitat.
No deixeu entrar-hi captaires ni venedors ambulants.
Demaneu la identificació al personal de les companyies subministradores.
Si cal, comproveu-la amb una trucada a l'empresa subministradora.
Comproveu que la porta del garatge quedi tancada quan en sortiu o hi entreu.
Si a l'exterior de l'edifici es fan obres, comproveu que no es pugui accedir als habitatges mitjançant bastides o escales.
Si detecteu cap persona desconeguda o sospitosa al voltant de casa vostra, no dubteu a trucar a la policia.Si sou víctima d'un robatori, no toqueu res i poseu-vos en contacte immediatament amb la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (088).

6.7.07

En el III Sopar Popular del Barri hi va haver una variada gastronomia.


Èxit de participació en el Sopar Tradicional de Festa Major de l'Associació.

Més de 120 persones van poder gaudir de la varietat de plats cuinats i de la música del Trío Condal a la Plaça dels Pous. Trenta plats diferents van lluir el bufet del sopar, amb vi, cava, cervesa i coca de Sant Pere de postres per tothom.
Després del sopar es va fer l'entrega dels premiats de primer Concurs de Fotografia organitzat per la Comissió de Cultura de la Assoaciació Veïnal del Centre-Estació. L'èxit no ha estat només en el nombre de participants i la imaginació culinaria sinó també en el nombre de col.laboracions d'empreses, comerços, entitats i particulars perquè es pogués dur a terme els actes de Festa Major. La vetllada va acabar amb un ball.

30.5.07

CONCURS DE FOTOGRAFIA POPULAR

L’Associació Veïnal del Centre-Estació organitza un concurs popular de fotografia amb el nom FEM BARRI! i dins del marc de la Festa Major. Aquest és de lliure expressió sobre el barri. El format pot ser tradicional, digital, blanc/negre, de color, brillant o mate. En aquest concurs hi pot participar tothom i de qualsevol edat.

El jurat el composaran professionals i afeccionats a la fotografia i membres de la junta. Hi haurà diferents premis, valorant l’espontaneïtat, l’originalitat, la recerca d’indrets i la tècnica. Aquests es lliuarran en el sopar veïnal de Festa Major al c/. Sant Antoni (Plaça dels Pous) el divendres 29 de juny.

El lloc d’entrega és als estudis fotogràfics ENFOC (Manel Farrés,6) i CONTRALLUM (plaça Octavià 1) i el plaç del 15 de maig fins el 25 de juny

Les Fotografies quedaran exposades a la Unió Santcugatenca (c/. Anselm Clavé 17 - de 9 a 1 i de 17 a 20h.) del 25 de juny fins el 8 de juliol a la UNIÓ SANTCUGATENCA

Volem agraïr especialment la col.labora´ció d'empreses, entitats i comerços del barri: Comissió de Festa Major de Sant Cugat, Parc de Collserola, La Unió Santcugatenca, restaurant Ca l’Àvia, Estudi fotogràfic Enfoc, Papereria Arpali, Diari de Sant Cugat, Estudi Fotogràfic Pinhole, Centre Terapèutic Susana Nicoletti, restaurant Guiomar, llibereria Alexandria, Flors i plantes Amazonia.

Esperem tenir bones fotografies.


PARTICIPA-HI !!!


FEM BARRI

29.5.07

Basses del Concurs de Fotografia

BASES:

1) Una fotografia de lliure expressió sobre el barri, mides 20x30 (l’ampliació és gratuïta)
2) Una fotografia per participant, tan sigui de rodet, digital, blanc/negre, de color, brillant o mate.
3) Hi pot participar tothom i qualsevol edat.
4) El jurat el composaran professionals i afeccionats a la fotografia.
5) Premis, es valorarà:
l’espontaneïtat, l’originalitat, la recerca d’indrets, la vida social ...
6) La decisió del jurat és “inapel·lable”, també es reserva el dret de retirar les fotografies que consideri inoportunes si és donés el cas.
7) Les fotografies quedaran en poder de l’Associació pel seu arxiu, i en podrà fer l’ús que en cregui oportú sense reclamació per part de l’autor/a dels drets d’imatge, així mateix aquest dret també el gaudirà el propi autor.
8) L’organització tindrà cura de les fotografies, però no es responsabilitza de possibles malmeses.

INSCRIPCIÓ: des d’ara, fins el 20 de juny. Als establiments fotogràfics ENFOC i CONTRALLUM

· Cal que digueu que és pel concurs de fotografia del barri Centre Estació.
· Us faran l‘ampliació gratuïta.
· Ompliu la butlleta que hi ha a la botiga, amb totes les dades.
I sort!
EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES: del 25 de juny fins el 8 de juliol-07 a:
La Unió Santcugatenca c/. Anselm Clavé 17 (de 9 a 1 i de 17 a 20h.)

PREMIS: Es lliuraran en el sopar veïnal de Festa Major al c/. Sant Antoni (Plaça dels Pous)
Divendres 29 de Juny a partir de les 21 h.
Organitza: Associació Veïnal Centre Estació

5.5.07

La Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat emet les seves recomanacions programàtiques.

La FAV també considera oportú adreçar als partits polítics les seves propostes per a millorar la ciutat:

FAV I LES ELECCIONS MUNICIPALS A SANT CUGAT


En primer lloc volem fer una consideració general dirigida a aquells que creguin que FAV està polititzada. És clar que hi ha responsables d’associacions que, a títol personal, tenen una preferència política. FAV respecta fermament aquestes decisions personals. Ara bé, com a Federació ens declarem del tot neutrals. El que fem a la FAV és agrupar-nos i opinar amb total independència de tot el que en la ciutat ens preocupa

Per altra banda, és molt freqüent que les nostres posicions siguin diferents a les del govern o a de l’oposició. Altres vegades coincideixen i és motiu per part nostra de molta satisfacció. El que cal, i nosaltres procurem que sigui així, és fer possible i fructífer el diàleg.

I ara, per a coneixement dels partits politics i dels ciutadans, volem exposar les qüestions que més ens preocupen.

1. Organització del territori. Durant la legislatura 2003-2007 s’havia d’aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal i, per tant, tot el que fa referència a participació ciutadana i desconcentració. No han estat capaços de fer-ho i continuem amb unes normes pansides i desacreditades. En primer lloc, cal replantejar les competències dels consells i implantar-los a Sant Cugat Centre. L’asimetria actual perjudica als veïns del centre perquè no tenen els òrgans dels districtes. I, per sobre de tot, diem que el malestar de molts membres dels consells és perquè l’equip de govern no s’estima obrir la participació als ciutadans organitzats en associacions.

I també hem notat a faltar entesa entre les dues administracions municipals, la de Sant Cugat i Valldoreix. En benefici del ciutadà calen unes relacions fluïdes.


2. Pla d’equipaments. No s’ha fet el pla d’’equipaments, tot i que estava previst. El creixement tan ràpid de Sant Cugat no ha anat acompanyat dels corresponents equipaments. Tenim barris que poden estar acabats el 2008 i dubtem que en aquestes dates tinguin un centre cívic, un CEIP, un equipament esportiu, un CAP, etc.
I no podem oblidar la resta de barris que tenen també mancances. Uns exemples: escola bressol al barri del Monestir, piscina a Mira-sol, cobriment de la pista esportiva de Sant Francesc, pista de lliure disposició als barris que no en disposen, hotel d’entitats a la Casa de Cultura per les associacions que no tenen seu pròpia, donar un ús social al Casal de la Floresta, la ludoteca i el local pels joves de les Planes.....
Són molts els equipaments que falten i potser quatre anys no siguin suficients. Per tant,. cal aprovar un Pla d’Equipaments, amb la participació de les entitats i les associacions de veïns, i fixar les prioritats.
Dos equipaments sanitaris el tercer CAP de Can Mates i l’Hospital Sant Cugat-Rubí-Castellbisbal tenen ja els terrenys cedits a la Generalitat però encara estan per començar. Cal, sobretot, que el nou consistori estigui amatent per tal que el nou hospital disposi de llits suficients i tingui les especialitats quirúrgiques bàsiques.

3. Mobilitat, aparcaments i transport públic. Ens pot portar a un carreró sense sortida, al col·lapse circulatori el creixement de la població i com a conseqüència l’augment del parc d’automòbils, d’instal·lació de nous equipaments comercials: IKEA, sanitaris: l’Hospital de referència, educatius, ESADE, ampliació del Banc de Sabadell...
Cal fer aparcaments dissuasoris a les estacions actuals i futures i una bona xarxa de transport públic s’hauran de posar en marxa.
Si no es té tot això en compte. els que varen escollir Sant Cugat com un lloc tranquil per viure podrien veure la seva qualitat posada en qüestió

4. Seguretat ciutadana. L’arribada dels mossos d’esquadra i la bona coordinació amb la policia local, han suposat una disminució de la delinqüència i els robatoris en habitatges, que és el que més preocupa als veïns dels barris més allunyats del centre: Mira-sol, Can Trabal, la Floresta, Valldoreix…La participació de les associacions en les reunions amb l’Intendent dels Mossos d’Esquadra, han estat positives perquè hem pogut exposar les nostres preocupacions.
El nou consistori haurà de pressionar per tal que arribin els mossos que ens falten per disposar dels 82 previstos i perquè la seguretat ciutadana sigui un servei públic eficient que faci del tot innecessària la vigilància privada.

5. Política de residus. Estem convençuts que aquest és el gran repte per aquest i els propers consistoris. Dos han de ser els objectius d’una bona política: generar el mínim de residus possible; fer una bona separació i disposar a nivell supra-municipal d’unes bones infraestructures, plantes de triatge, compostatge, ecoparcs.
A Sant Cugat no hem assolit un nivell acceptable. No s’ha estès la recollida de la matèria orgànica. Tenim una planta de compostatge que provoca males olors i que treballa en un 20% de la seva capacitat i sobretot es fa un manteniment pèssim dels contenidors, tant de brossa com de paper i vidre.
Hem de dir que ha estat positiva la participació de FAV a la comissió de seguiment de l’Agenda 21, que ha permès portar a bon terme tot un seguit de projectes relacionats amb el medi ambient.


Esperem que els partits polítics que es presenten a les eleccions del 27 de maig tinguin en compte les consideracions que hem fet i ja saben, perquè som defensors del diàleg, que estem en disposició de ampliar els punts exposats i introduir-ne de nous que haguem pogut oblidar. I a tots els ciutadans els animem a llegir-les, comentar-les en les associacions a les que pertanyen i a participar en el procés polític optant per la candidatura que, al seu parer, defensi millor els seus interessos.

17.4.07

EL PROGRAMA DEL BARRI


l'AV. del Centre-Estació s'ha posat les piles amb les eleccions municipals del 2007, creiem que els veïns i veïnes tenim molt a dir de com volem la nostra ciutat el nostre entorn, i abans que els partits polítics ens visitin volem ser nosaltres els que ens adrecem amb ells i els diguem el què volem pel barri. Els enviarem el nostre particular "programa" i veure'm qui estaria disposat a assumir el màxim de les que creiem que són les necessitats del barri.

Amb el sentiment de pertinença al nostre barri l’Associació Veïnal del Centre-Estació s’ha posat a treballar perquè en les properes eleccions municipals els partits polítics tinguin un decàleg de les principals reivindicacions i/o preocupacions que els veïns i veïnes del Centre-Estació de Sant Cugat del Vallès i que en mesura del possible estigués recollit en els corresponents programes electorals, es tracta d’ajudar als diferents partits als seus programes de govern:

1er. Equipaments de caire cultural per a ús públic i de les entitats del barri.

2on. Estudi lumínic per a la millora de les zones “fosques” del barri. I de les voreres malmeses.

3er. Millor manteniment dels parcs i places.

4art. Identificar i potenciar els edificis i emplaçaments d’interès històric i cultural. Introduint-los en les rutes d’interès del municipi. Posar plaques informatives en aquests llocs d’interès.

5è. Garantir el manteniment de la plaça Barcelona tal i com està, millorant aspectes, sense que hi hagi una pèrdua de la seva identitat, encerclament, font, terra, arbrat...

6è. Compromís per la recerca de nous espais verds i de relació humana per esponjar el centre de la ciutat.

7è. Estudi quantitatiu i qualitatiu de la recollida de brossa, que obtingui com a resultat la garantia d’un bon servei, salubritat de l’entorn dels contenidors i una recollida adequada a la seva capacitat, conjuntament amb xerrades formatives sobre el reciclatge.

8è. Millora de la seguretat pública. Rotació de la Policia Local per tot el barri, no només en l’eix de vianants amb l’objectiu d’erradicar l’incivisme i la indefenció de veïns i veïnes. Posada en pràctica de la Policia cívica i/o de barri, per resoldre els problemes domèstics.

9è. Voluntat de treballar per la divisió en districtes en el centre, i treballar des dels Consells de Districtes les realitats del barri.

10è. Millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns a tocar de les vies del tren dels FFG, a través de la instal·lació de pantalles acústiques, per minvar el soroll.

11è. Mesures per a la reducció de la velocitat pels vehicles en els carrers Av. de Gràcia, Rius i Taulet i Lluís Companys.

12è. Estudi de mobilitat per a la permeabilitat en la zona vianantitzada dels veïns i veïnes, amb un autèntic desplegament de les mesures de seguretat pertinents per a la convivència entre els vianants i vehicles en zones de “prioritat invertida”.

13è. Nou emplaçament de les parades de taxis i d’autobusos a l’entorn de l’Estació, sense perdre la seva centralitat i connectivitat amb l’estació dels FFG.

14è. Supressió del pas dels autobusos per a la superfície de la Plaça Lluís Millet.

15è. Redenominar la plaça St. Antoni com a Plaça dels Pous i nomenar la plaça de Can Quitèria com a tal.

16è. Millora de l’eficàcia i eficiència de l’Atenció ciutadana, tant en el personal com en en els tràmits online i el compromís de respondre qualsevol escrit adreçat a l’Ajuntament.

L'Associació Insta a l'Ajuntament a "tractar" els arbres de la Rambla RibatalladaS'entra al Registre General una petició perquè es tingui en compte el que comporta el nul manteniment dels plàtans de la Rambla Ribatallada i com afecta als veïns i veïnes.

Des de fa anys es pateix un problema amb l’arbrat del carrer Rambla Ribatallada, concretament el sector esquerre (en el mateix sentit de la circulació) entre els carrers Sant Jordi i l’Av. de Gràcia, tot i que en altres sectors del carrer també s’ha pogut detectar el problema. Tot i que valorem positivament la presència i potenciació de l’arbrat en zones urbanes i en destaquem els seus aspectos positius, però no hi ha hagut un control de la crescuda dels arbres. Hi ha cases en zones ombrívoles agreujades pel creixament de les branques que impedeix que en bona part de la tardor, ivern i primavera que no deixi passar l’escalfor del sol, accentuant les zones humides interiors i exteriors, provocant zones relliscoses.

Per altra banda les rels dels plataners són molt gruixudes i creen els pertinents problemas d’aixecament dels paviments públics i privats, provocant trencaments i embussaments del clavegueram. Aquestes rels també han provocat esquerdes en algunes parets de tanques.

Si tenim en compte que els plataners són arbres resistents i poden ser tractats i controlats adequadament, de tal manera que de no ser així també provoca una contaminació al.lèrgica pel seu fruit i que és inevitable per a persones sensibles.

Tot això afecta directament a les voreres que s’haurien de nivellar, adequant-se a les noves zones arrenjades de l’entorn.

Els veïns no han rebut resposta en altres instàncies presentades a títol personal i individual, per això des de l'AV del Centre-Estació volem que es faci un estudi sobre la situació de les rels dels plataners de la Rambla a fi i efecte de saber-ne el seu estat de salut. I que s’efectuïn els arrenjaments necessàris a les voreres per evitar les molèsties als veïns i vianants. També demanem que des de l’Ajuntament es trobi un equilibri entre el benestar dels veïns, dels vianants i la funcionalitat dels arbres, i es mesuri el nivell de contaminació de l’ambient a causa del pòlen produït pels plataners i si es determina que la seva reducció pot venir a través de minvar la massa arborea (branques, fulles...) s’actuï amb conseqüència.

Per últim és lògic que s’informi a l’Associació de les actuacions que es portaran a terme i aquesta ho tremeterà als veïns afectats.

25.3.07

CRÒNICA DE LA 1ª CALÇOTADA POPULAR DE L’ASSOCIACIÓ
Més d'un centenar de persones van participar el diumenge passat dia 25 a la calçotada popular organitzada per l'Associació Veïnal del Centre-Estació a la plaça de Barcelona. Calçots, botifarra, costelles de xai, i mongetes han estat els ingredients d'un dinar que va servir, per cohesionar els veïns, revitalitzar el barri i passar una bona estona.
El quart aniversari de la fundació de l'Associació Veïnal del Centre ha estat l'ocasió perfecta per organitzar la primera calçotada popular per l’Associació del Centre-Estació de la ciutat. Es van veure superades les expectatives dels organitzadors.
Els assistents es van mostrar molt satisfets tant de l'àpat com de l'ambient que hi va haver. Tothom va destacar que, més que els calçots, els protagonistes han estat els veïns i la seva associació.
Els assistents se’ls va obsequiar amb un “pitet” per menjar calçots amb el nom de l’associació i al final es va sortejar una planta com a obsequi entre els començals.
La Junta de l’associació va resaltar l’èxit de participació, el desenllaç de l’organització i el bon humor que va reinar en tot moment.
Des de l’organització lamenten no haver pogut atendre les demandes d’aquelles persones que es van personar al lloc per gaudir de la festa, però que no havien fet la reserva prèvia, condició indispensable per participar-hi.
Les xifres van ser: 1.100 calçots (collits la tarda anterior), un xai senser (190 talls), 100 butifarres (boníssimes), 15 kgs de pa, 6 kgs de mongetes, 3 kgs de salsa de calçots (excel.lent), 2 kg d’all i oli, 50 litres d’aigua i 35 de vi, i coca de Freixanet (Priorat) per a 90 persones.
L’Associació Veïnal del Centre-Estació espera repetir l’experiència l’any que ve i va anunciar altres activitats que es portaràn a terme fins al seu sopar anual de Festa Major, un concurs fotogràfic i xerrades.

Els noms de les nostres places

El nom de les places i carrers de la nostra ciutat no és un problema només de posar un nom o un altre, sinó de donar-hi identitat en aquell lloc, a vegades això serveix per “voler identificar-se” amb un corrent contemporani de la història, com passa en els canvis bruscs de model de societat (com per exemple la dictadura). Altres cops pel contrari per evitar fer esment d’una etapa passada (República, Democràcia). Però ara el més habitual és honrar a fets i persones públiques posant-li un nom que correspongui en magnitut del carrer en la magnitut de la seva aportació. El debat però no és indiferent, hom té opinió de la importància del fet realitzat per la persona, l’entitat, el grup, l’esdeveniment… Per tant tothom té dret a pensar el nom que és millor per un lloc o un altre, però la decisició s’ha de sustentar sobre una base objectiva del fet i sobre la base de voluntats amb coherència al pensament popular. Per això des de l’Associació Veïnal del Centre-Estació sempre hem cregut que és important mantenir aquell nomenclator en la ciutat que s’identifica amb els nostres trets històrics, és a dir tenint en compte com la “gent” els anomanem. Possiblement encara hi hagi gent que coneixi a la plaça Barcelona com la plaça de l’Ajuntament, es coneix la plaça dels Jocs Florals com a plaça de Dr. Murillo o Domenèc, la plaça St. Antoni com la plaça dels Pous…i també passa amb els carrers. Per no caure en aquest fet, que a les places i carrers tinguin un nom i se’n utilitzi un altre, creiem que el més coherent en aquest cas és donar el nom de la plaça a la masia de Can Quitèria que hi ha al davant, precisament amb el nom de Plaça de Can Quitèria per realçar la importància de la masia en el nostre poble com a tret de construcció tradicional del nostre poble. Tot i que ja ha estat inaugurada encara no disposa de nom “oficial” si “ofició”. Pels mateixos motius seguirm instistint a l’Ajuntament amb “el promès” canvi de nom de la Plaça dels Pous. I constatar que en les darreres inauguracions de places i carrers, l’Associació Veïnal no há estat convidada com a entitat, creiem que tot ha estat um problema de protocol, però ha coincidit en llocs en que l’Associació s’hi ha interessat especialment, el carrer de la Lluna i la Plaça de Can Quitèria en són un exemple, i llocs que encara no han estat inaugurats, com ara la plaça Lluís Millet.
Per tant creiem que la comissió de nomenclator hauria de fer totes les propostes al ple municipal sota aquesta coherència, i d’una manera participativa.