31.10.16

NO RECONEIXEM LA NOSTRA PROPOSTA EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L'ajuntament diu que la proposta de l'hotel d'entitats és la recollida per la nostra entitat, sense especificar el lloc concret, fet que si ho feia la nostra.

La Associació Veïnal del Centre Estació ha participat en els Pressupostos participatius amb un projecte: la remodelació i adaptació de l'antic Ajuntament de la plaça Barcelona per a la seva utilització com a Hotel d'entitats del barri i sala d'exposicions culturals, per tal de solucionar la manca d'espais per a les entitats del barri del Centre Oest
Després de moltes reunions i de passar totes les fases de selecció ens comuniquen que aquest projecte ha estat triat per a la fase final, es a dir : 25 Propostes que es posaran a votació per la ciutadania.
La nostra sorpresa ha estat veure que aquest projecte original ha quedat transformat en: “Remodelar un espai existent com Hotel d'entitats en un local municipal al centre, preferentment al Centre Oest”. Per raons tècniques aquest projecte no es pot realitzar a l'antic Ajuntament, i no es garanteix que es faci dins del barri del Centre Oest.
El treball fet des de les Associacions i el temps utilitzat no es mereixen ser despatxats d'aquesta manera, sense ni tant sols donar una explicació de quines son les raons tècniques que desvirtuen el projecte. Quan hi ha un compromís de participació amb la ciutadania , el minin exigible es establir un diàleg , explicació i una resposta clara i raonada del Consistori.
Ens cal en el barri un lloc de reunió i potenciar la xarxa de centres culturals de les quals hi ha una gran manca . La proposta de l'Ajuntament no garanteix aquesta ubicació.
Per tots aquests motius no reconeixem la nostra proposta en la que finalment presenta l Ajuntament a votació. I per això ens desvinculem totalment d'aquest procés de pressupost participatius (clarament dirigits des del Consistori).
La iniciativa és bona, però com ja denunciem des d'un primer moment , la posta en marxa , els procediments i el resultat final son frustrants.