25.3.07

Els noms de les nostres places

El nom de les places i carrers de la nostra ciutat no és un problema només de posar un nom o un altre, sinó de donar-hi identitat en aquell lloc, a vegades això serveix per “voler identificar-se” amb un corrent contemporani de la història, com passa en els canvis bruscs de model de societat (com per exemple la dictadura). Altres cops pel contrari per evitar fer esment d’una etapa passada (República, Democràcia). Però ara el més habitual és honrar a fets i persones públiques posant-li un nom que correspongui en magnitut del carrer en la magnitut de la seva aportació. El debat però no és indiferent, hom té opinió de la importància del fet realitzat per la persona, l’entitat, el grup, l’esdeveniment… Per tant tothom té dret a pensar el nom que és millor per un lloc o un altre, però la decisició s’ha de sustentar sobre una base objectiva del fet i sobre la base de voluntats amb coherència al pensament popular. Per això des de l’Associació Veïnal del Centre-Estació sempre hem cregut que és important mantenir aquell nomenclator en la ciutat que s’identifica amb els nostres trets històrics, és a dir tenint en compte com la “gent” els anomanem. Possiblement encara hi hagi gent que coneixi a la plaça Barcelona com la plaça de l’Ajuntament, es coneix la plaça dels Jocs Florals com a plaça de Dr. Murillo o Domenèc, la plaça St. Antoni com la plaça dels Pous…i també passa amb els carrers. Per no caure en aquest fet, que a les places i carrers tinguin un nom i se’n utilitzi un altre, creiem que el més coherent en aquest cas és donar el nom de la plaça a la masia de Can Quitèria que hi ha al davant, precisament amb el nom de Plaça de Can Quitèria per realçar la importància de la masia en el nostre poble com a tret de construcció tradicional del nostre poble. Tot i que ja ha estat inaugurada encara no disposa de nom “oficial” si “ofició”. Pels mateixos motius seguirm instistint a l’Ajuntament amb “el promès” canvi de nom de la Plaça dels Pous. I constatar que en les darreres inauguracions de places i carrers, l’Associació Veïnal no há estat convidada com a entitat, creiem que tot ha estat um problema de protocol, però ha coincidit en llocs en que l’Associació s’hi ha interessat especialment, el carrer de la Lluna i la Plaça de Can Quitèria en són un exemple, i llocs que encara no han estat inaugurats, com ara la plaça Lluís Millet.
Per tant creiem que la comissió de nomenclator hauria de fer totes les propostes al ple municipal sota aquesta coherència, i d’una manera participativa.