19.3.10

PROPOSTA DE MILLORA DEL CARRER SOLÀ

ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL CENTRE - ESTACIO DE SANT CUGAT VALLÈS HA TRAMÈS UN COMUNICAT A LA PREMSA SOBRE LA PROPOSTA QUE HAN FET DE MILLORA DEL CARRER SOLÀLa nostra entintat ha mantingut, al llarg de les darreres setmanes, converses amb veïns i veïnes del carrer Solà, del carrer Mercè Rodoreda, del carrer Lluís Companys i de la Plaça Lluís Puig i Tuneu i ens han denunciat les deficiències que pateixen i que es veuen només passejant-hi.

"El carrer Solà passa desapercebut i es mereix que li netegin la cara"

Per això creiem que aquestes propostes ajudarien a millorar l’ordre i la seguretat d’aquesta via del barri i de la nostra ciutat. Sent conscients que vam perdre l’oportunitat amb el FEIL 2009 pel seu arranjament, però hem demanem un esforç a l’ajuntament per un carrer que no arriba als cinquanta metres. La millora i la urbanització adequada amb l’entorn, ajudaria a integrar aquest carrer “marginal” amb la resta del barri, convertint-lo en una via de passeig agradable i connectant el barri del centre amb el Parc central. Camí que ja estan utilitzant habitualment un nombre elevat de persones per anar al Parc Central, a la piscina, a l’escola Joan Maragall, etc.

Per això hem sol·licitat a l’Ajuntament a través d’una instància a les àrees d’urbanisme i mobilitat:

1er.- L’estudi de la millora de la calçada i serveis (si s’escau) a fi i efecte d’integrar-ho amb el seu entorn, revaloritzant socialment el carrer i el barri.

2on.- Que es redueixi el trànsit de vehicles, o de ús exclusiu per entrada al negoci existent (garatge), mitjançant una pilona manual.

3er.- Que s’il·lumini i senyalitzi verticalment el carrer.

4art.- Que es dissenyi i la posterior ubicació d’un nou carril bici, fent possible la connectivitat entre el carril existent de Lluís Companys, fent-lo passar pel carrer Solà, Plaça Lluís Puig i Tuneu, a continuació amb el carrer Mercè Rodoreda, per acabar enllaçant amb l’existent del Parc Central.

5è.- Que s’augmenti i es potenciï la vigilància policial del carrer, així com l’estacionament dels vehicles del negoci a la calçada, per evitar el deteriorament i brutícia del carrer degut als carburants i olis.

Com sempre aquesta associació s’ha posat a per a col·laborar en el seu arranjament definitiu.