3.3.10

L’ASSOCIACIÓ PROPOSA MILLORES PER A LA COLÒNIA DE GATS EXISTENT A LA PLAÇA DELS POUS

Aquesta associació ha rebut i fa seva, la demanda dels veïns que es cuiden de mantenir i alimentar la colònia de gats que hi ha a la plaça dels Pous del nostre barri. Volem transmetre, d’entrada, l’agraïment per part d’aquest veïns, i del reconeixement per part de l’ajuntament de l’existència d’aquesta colònia de gats. Que finalment s’hagi reconegut també l’espai per a posar-hi unes menjadores. Tot i que els veïns ja assumeixen la responsabilitat del menjar i mantenir el més net possible l’espai de la menjadora.

Per això hem sol·licitat a l’Àrea de Medi ambient de l’ajuntament de Sant Cugat que:

1er.- Arrangi la menjadora, que estan en un estat lamentable després de tres anys de la seva col·locació. De tal manera que el pas del temps i la pluja l’ha malmeti el menys possible. Que es busqui en tot cas quina seria l’opció més viable, sabent-ne que n’hi ha unes de més pràctiques que d’altres, en tot cas amb la connivència dels mateixos veïns.

2on.- Al voltant de la menjadora el servei de parcs i jardins hi planti uns arbustos o matolls més frondosos, per evitar l’atac dels gossos, de les persones, i que servís d’aixopluc, a fi i efecte per donar un cert perímetre de protecció. Amb la plantació d’aquesta vegetació també s’amortitzaria el soroll, millorant la qualitat de vida dels gats.

3er.- Es dissenyi una campanya i s’editin uns fulletons explicatius per a conscienciar als veïns de l’entorn de la colònia de gats per ajudar a augmentar el respecte a l’entorn i als animals que conviuen en ell. En ell s’hi pot explicar en què consisteixen les colònies de gats, els seu beneficis per a la comunitat i preservació de les espècies que sempre han acompanyat a les persones.

A través del respecte del animals ajudarem a respectar l’entorn i millorarem la convivència.

De moment aquesta entitat resta a l’espera de rebre notícies de l’ajuntament tot i que va entregar la instància entrada pel Registre General.