7.2.12

Es constitueix el consell del barri Oest


Marc Villoro el sotspresident de la nostra entitat és l'únic representant veïnal del consell.
L'associació veïnal del Centre-Estació ha participat en la constitució del primer consell de barri del centre oest de Sant Cugat. Aquesta nova experiència ha revifat les expectatives de l'entitat a tenir altres modes d'interlocució amb l'ajuntament.
D'altra banda des del consell també s'ha reclamat que les sessions plenàries es poguessin desenvolupar en la sala de plens de l'antic ajuntament de Sant Cugat a la Plaça Barcelona, equipament que actualment està en desús. El president del Consell i tinent d'alcalde, Jordi Puigneró han rebutjat la proposta per temes d'austeritat. L'alcaldessa Conesa ha remarcat que els equipaments no es tenen perquè distribuir territorialment de la mateixa manera que els plans de participació, i que no està d'acord que en el centre no hi hagi equipaments.
Marc Villoro va demanar, després de dir que l'entitat "partia de zero" amb les seves relacions, que l'ajuntament contestés a les demandes que se li formulaven, tan en positiu com en negatiu, "més del 90% de les demandes que hem realitzat a l'ajuntament no se'ns ha contestat", Puigneró va remarcar que això no podia ser, i Mercè Conesa que no li constava que hagués estat així.

Per més informació: