6.5.16

DILLUNS 9 DE MAIG 2016, CONSELL DE BARRI 19H

El proper dilluns a les 7 del vespre tindrà lloc a la seu del consell (antic ajuntament - plaça Barcelona) el Consell de Barri del Centre-Oest, o el que és el mateix el que afecta al nostre barri.
 Amb el següent:

Ordre del dia

  1. Aprovació de l’acta anterior
  2. Pressupostos participatius
  3. Partida de lliure disposició del Consell de Barri
  4. Designació de representant a la Taula de Mobilitat
  5. Estat de Villa Felisa
  6. Estat del projecte de Can Quitèria
  7. Informació dels grups de treball
  8. Torn obert de paraula


Si vols dir la teva, participa!