8.7.11

Rates a la plaça dels Pous

L’Associació Veïnal del Centre-Estació vol mostrar la seva preocupació per l’aparició de rates a la plaça dels Pous. L’entitat ha rebut queixes dels veïns i veïnes i ha realitzat l’oportuna comprovació que a la plaça del Pous hi conviuen rates a l’entorn del parc infantil.Tot i haver-hi una escassa colònia de gats, totalment desatesa pels serveis municipals, aquesta resta insuficient perquè les rates apareguin a hores diürnes mentre els nens i nenes juguen al parc, i les persones descansen a l’entorn de la plaça.
Alguns veïns i veïnes han denunciat telefònicament el fet a l’ajuntament, i de moment no han rebut cap resposta informativa ni d’actuació.
La nostra entitat vol manifestar el descontent per a la resposta municipal i sol·licita que s’hi posi remei immediatament donada l’afluència de persones a la plaça, que ha esdevingut un lloc de centralitat, d’esbarjo i de repòs pels veïns.
Per això creiem que cal procurar unes condicions òptimes per a la colònia de gats com a mètode de prevenció de l’aflorament de les rates a la superfície, per tal que no degradin la zona i evitin aspectes de mala salubritat.
I per tan també cal una neteja més a fons de la superfície, no n’hi ha prou amb l’escombra i potenciar la higiene en aquells racons que esdevenen possibles focus d’infecció i brutícia. Per això i un cop esperat un temps prudencial hem decidit denunciar el fet públicament.