10.4.16

Manteniment urbà i Seguretat ciutadana del Consell de Barri.

El 12 d’abril es faran les reunions dels grups de treball de Manteniment urbà i Seguretat ciutadana del Consell de Barri.
La AVCE proposa parlar dels següents temes: - Plaça dels jocs Florals, el darrer arranjament ha estat força positiu per la substitució dels jocs malmesos, sense excessives pretensions, però la gent gran ens reclama algun tipus d’activitat per a què poguessin fer exercici, creiem que hi ha espai a tocar de la font, el què a més a més ajudaria a evitar la concentració de persones que no fan un ús correcte de la plaça, com ara el consum de drogues, d’alcohol entre d’altres.
- Plaça dels Pous, els jocs infantils s’haurien de modernitzar i adequar-los de nou, desprès de l’arranjament generalitzat al municipi dels parcs, hem pogut comprovar com en aquest no s’ha fet cap nova actuació. De la mateixa manera que caldria restaurar o restituir els bancs plens de graffitis, -. Cal repassar els elements de jardineria
- Plaça Puig i Tuneu, aquest espai tancat i de petites dimensions però a tocar de cases seria adient poder-hi posar algun element de jardineria, d’aquesta manera dignificaríem i dinamitzaríem la zona, de tal manera que també s’evitaria que fos una zona lliure de pipi-can pels gossos. I caldria i augmentar la intensitat del llum per la nit ja que la plaça queda fosca i solitària, 

 - Carrer Solà, inclòs el seu arranjament i viannatització en el pla de mobilitat creiem que és necessària una urgent actuació, cal recordar que aquest és un camí molt habitual pels estudiants que accedeixen al Joan Maragall i a l’IES Angeleta Ferrer, a més d’accés a les piscines municipals del Parc Central, amb una vorera estreta i malmesa, i els vehicles mal estacionats d’un taller mecànic, a més de l’actuació municipal es podria instar a les comunitats veïnals a preveure l’arranjament i neteja de les seves façanes posteriors i la millora d’unes instal•lacions d’alguns locals comercials.
- Plaça Dr. Galtes, les reixes del paviment es mouen i els dies de baixa pressió atmosfèrica desprèn males olors
- Jardinets de Mercè Rodoreda, el pas del temps els i les vianants han fet d’aquest petit jardí una zona de pas, obrint-se uns camins naturals, seria bo la seva revisió i arranjament per tal d’evitar caigudes i fractures i a la vegada millorar el pas.
Cal seguir fent esforços per una millora del buidatge dels contenidors soterrats,ja que massa sovint els contenidors del carrer, Dr. Murillo, carrer Pous, Carrer Valldoreix, Plaça Dr. Galtés, carrer San Bonaventura es troben plens. I també seguir aprofundint amb la sensibilització del civisme respecte als voluminosos com els dels carrers Roselló, Pous, Valldoreix, Rbla de Can Mora, Torrent de la bomba .
- Cal reduir el trànsit dins de la zona peatonal i evitar que els cotxes facin el circuit interior per aquesta zona per no donar la volta per el cinturo exterior.
- Carrer Rosello/Avd. Lluis Companys cal reposar les pilones trencades. Els cotxes tallan el pas a la acera dels vianants i barran pas als altres cotxes que volen entrar a les pilones amb semafors.
Problematica Passeig de Valldoreix:
1.- Lamentable estat de las boreras (problema endemic). molt perillos per els vianants.
2.- Els arbres un a any mes no se ha fet la poda. A la tardo i hivern, cauen branques i es produeix un excés de fulles.
3.- Il·luminat precari.Passeig d´Olabarria: deficient il·luminat

-Arranjament del camí de terra que va desde la Avd. del Carril fins el carrer Eugeni Canas
porta així desde fa mes de cinc anys. Els veins ho han denunciat, pero ni cas.
Quan plou es fa intransitable, ja surten el cables elèctrics enterrats i les conduccions d'aigua.

Seguretat
- Cal incrementar la seguretat al barri i evitar situacions desagradables com el robatori reiterat en alguns pàrquings de la zona
- Reforçar la presència dissuasiva de la policia en llocs estratègics com la plaça Sant Antoni o carrer Rosello a determinades hores de la nit.
Si esteu interessats a proposar alguns més demanem que ens els feu arribar.